Nieuwsarchief van: december 2014

Geen coulance bij schenking € 100.000 voor aflossing

Wie de schenkingsvrijstelling van € 100.000 wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek, moet ervoor zorgen dat de hypotheek op 31 december daadwerkelijk met dat bedrag is afgelost. Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat dat een harde deadline is en dat er dus geen coulanceregeling komt als banken die deadline niet halen en de aflossing pas begin 2015 administratief verwerken. Dijsselbloem […]

Belastingaangifte 2014 pas vanaf maart

De Belastingdienst bood de laatste jaren de mogelijkheid om al vanaf 1 januari aangifte te doen met het aangifteprogramma. De aangifte werd dan nog niet vooraf ingevuld. In 2015 is het niet meer mogelijk om al in januari en februari aangifte te doen over 2014. De Belastingdienst wil er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aangifte doen met de vooraf ingevulde aangifte, die per 1 maart beschikbaar […]

VAR blijft bestaan

De invoering van de BGL (beschikking geen loonheffingen) is uitgesteld. De BGL was bedoeld als vervangingen voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Staatssecretaris Wiebes gaat kijken naar alternatieven. Er was veel kritiek op de BGL omdat deze regeling voor veel meer administratieve rompslomp zou zorgen dan de VAR: de opdrachtgever zou namelijk medeverantwoordelijk worden voor de ingevulde antwoorden […]

Schenking € 100.000 voor nieuwbouw 2014/2015

Onder voorwaarden is het sinds kort toegestaan om de vrijstelling van € 100.000 te gebruiken voor een woning in aanbouw terwijl het bedrag deels pas volgend jaar wordt besteed. Recent werden de precieze (extra) voorwaarden bekend gemaakt (www.rijksoverheid.nl). Om bij een woning in aanbouw gebruik te kunnen maken van de vrijstelling moet daarom aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. De […]

Eindejaarsrun op schenkingsvrijstelling € 100.000

De schenkingsvrijstelling van € 100.000 kan na 1 januari 2015 niet meer worden gebruikt. Veel mensen willen hier daarom op de valreep nog gebruik van maken. De vrijstelling kan alleen worden gebruikt als het dit jaar geschonken bedrag: – nog dit jaar wordt gebruikt voor het kopen van de eigen woning, het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld of het afkopen van erfpacht (voor woningen […]