Uw administratie is de bron van informatie binnen uw bedrijf

De informatie die u uit uw administratie kunt halen is tegenwoordig van essentieel belang  om te sturen op continuïteit en een goed of (nog) beter rendement van uw onderneming.

Daarom is het raadzaam uw administratie tijdig en correct te verwerken.

Wanneer u hiervoor niet zelf de mogelijkheden, kennis of motivatie  heeft, kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Wij kunnen uw administratie wekelijks, maandelijks of per kwartaal voor u verwerken. De verwerkte administratie geeft veel belangrijke informatie die wij periodiek met u doornemen om te kijken of en waar eventueel knel- of verbeterpunten zitten. Het is belangrijk om voor u zelf een budget voor alle kosten (kostenbegroting) vast te stellen waardoor u vooraf een goed overzicht heeft waar u uw verdiende geld aan uitgeeft of aan uit wilt geven. Deze begroting leggen wij naast de werkelijke cijfers en u ziet meteen waar er bijgestuurd dient te worden of waar u nog ruimte in uw budget heeft. Daarnaast krijgt u uit uw administratie ook een goed inzicht in de vorderingen die u op uw klanten heeft en in hoeverre hier aandacht aan besteed moet gaan worden. Ook ziet u of  uw privé-opnamen in verhouding staan met de behaalde resultaten. Het behoeft geen betoog dat te hoge privé-opnamen de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.

Aan de hand van de uitkomsten uit uw administratie kan er een inschatting gemaakt worden van de verschuldigde belastingen over het lopende boekjaar. Indien nodig zorgen wij er voor dat uw (voorlopige) aanslag aangepast wordt. Hierdoor wordt u niet na jaren geconfronteerd met al dan niet verwachte (hoge) belastingaanslagen.

Wij werken standaard met 2 softwarepakketten te weten Snelstart en e-boekhouden.nl

Snelstart biedt modulaire cloudoplossingen d.w.z. dat u een oplossing kunt kiezen die het best bij uw bedrijf past. Hier kunt u al uw facturen digitaal laten verwerken. Met de meeste banken bestaat een vaste koppeling waardoor al uw bij- en afschrijvingen ‘s nachts automatisch in uw administratie terecht komen en kunt u deze, na controle, definitief verwerken.

E-boekhouden.nl is eveneens een cloudoplossing. Hier kunt u al uw inkoopfacturen inscannen en laten herkennen waarna er een boekingsvoorstel gedaan wordt welke u alleen nog maar hoeft te controleren. De inkoopfactuur wordt bij de boeking bewaard waardoor u deze bij elke boeking gelijk in kunt zien. Ook hier kunt u ook een koppeling maken met uw bank waardoor alle mutaties automatisch in uw administratie terechtkomen. Deze mutaties verwerkt u door er het juiste grootboeknummer aan toe te kennen. Hier kunt u ook uw begrotingen invoeren en heeft u dus telkens een direct overzicht van uw werkelijke resultaten t.o.v. uw begroting.

Uw administratie staat bij zowel Snelstart als e-boekhouden in een beveiligde omgeving in de “cloud”. Dit betekent dat u met uw gebruikersnaam en wachtwoord vanaf iedere pc waar ook ter wereld waar u de beschikking heeft over internet, in kunt loggen in uw administratie om deze te bekijken of te verwerken. Wij kunnen met onze licentie inloggen, meekijken en eventuele correctieboekingen doen waardoor uw administratie altijd up to date is en u dus een juist inzicht heeft in uw bedrijfsresultaten. Beiden hebben een zgn. “dashboard” waar u in 1 oogopslag kunt zien wat uw positie is.

Uiteraard kunt u ook met uw eigen software werken. Wij kunnen uw gegevens altijd inlezen in onze eigen software waardoor dubbel werk (en dus extra kosten) vermeden kunnen worden.

 

 

 

  • Deel deze pagina