Belastingadvies

Nederland kent een vele soorten belastingen waar u direct of indirect mee te maken krijgt.

Wij helpen u graag op het gebied van:

Erfbelastingwordt geheven op erfenissen
Inkomstenbelastingwordt geheven op uw totale inkomsten
Loonheffingenwordt geheven op uw looninkomsten
Omzetbelastingwordt geheven op nagenoeg alle uitgaven
Schenkbelastingwordt geheven op verkregen schenkingen
Vennootschapsbelastingwordt geheven op winsten van BV's en NV's

Voor particulieren:

Benodigde gegevens voor de particuliere belastingaangifte 2020

  • Jaaropgaven inkomen huidige (en vroegere) dienstbetrekking(en)
  • Jaaropgaven van ontvangen uitkeringen, pensioenen e.d.
  • Opgaaf waarde eigen woning (WOZ waarde)
  • Jaaropgaaf leningen eigen woning

en evt. betaalde boeterente en oversluitkosten van uw hypotheek

 • Bij aan- of verkoop eigen woning in 2020: de notaris afrekening en gemaakte kosten (taxatiekosten, financieel advieskosten (voorheen de afsluitprovisie)
 • Overzicht van consumptieve kredieten en persoonlijke leningen (incl. studieschulden)
 • Meest recente Uniform Pensioen Overzicht / factor A 2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012
 • Opgaaf betaalde lijfrente/pensioenpremie
 • Polisblad lijfrente/pensioenverzekering
 • Waarde – opgaaf lijfrente/pensioen verzekering cq. lijfrente bankspaarrekening
 • Opgaaf saldi banktegoeden begin en eind 2020 (ook die van de minderjarige kinderen)
 • Opgaaf waarde effectendepot begin en eind 2020
 • Polisblad kapitaalverzekering(en)
 • Waarde opgave kapitaalverzekering begin en eind 2020
 • Opgaaf betaalde ziektekosten
 • Opgaaf betaalde studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • Opgaaf betaalde giften
 • Opgaaf betaalde alimentatie aan ex-partner en/of kinderen en uw toekomstige verplichtingen tot het betalen van kinderalimentatie
 • Evt. voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting 2020 en alle toeslagen 2019 (zorgtoeslag, huurtoeslag) en kindgebonden budget

De navolgende ziektekosten zijn geheel/deels fiscaal aftrekbaar:

 • Genees en heelkundige hulp (laseren ogen uitgezonderd)
 • Vervoer om medische redenen
 • Kosten medicijnen op voorschrift van een arts
 • Een aantal hulpmiddelen zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar.

Heeft u een dieet ? Zo ja, graag een zo volledig mogelijke omschrijving hiervan.

Extra kleding en beddengoed i.v.m. chronische ziekte of handicap.

Reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer)

Ook ontvangen wij gaarne onderstaande gegevens:

 • Kopie legitimatiebewijs uzelf en uw partner
 • Geboortedatum, voorletters en BSN van minderjarige kinderen
 • E-mailadres
 • Telefoon- of mobiel nummer

Doet u uw bankzaken via internet ?
Dan zult u de afschriften met alle bij- en afschrijvingen niet meer op papier ontvangen. Deze kunt u wel downloaden via uw internetbankieren. Wij raden u aan om dit te doen en de bankafschriften digitaal te bewaren waarmee u ook over een aantal jaren uw opgevoerde aftrekposten nog kunt bewijzen. Dit omdat u vaak geen 5 jaar terug kunt kijken in uw internetbankieren.

 • Deel deze pagina