Financiële verslaggeving

Naast natuurlijk uzelf zullen er instanties zijn de financiële verslaggeving van uw onderneming en privé situatie in willen zien.

Denk hierbij aan de belastingdienst, de bank, de kamer van koophandel. De belastingdienst zal uw aangifte juist en tijdig ingediend willen hebben om een juiste aanslag op te kunnen leggen. De bank zal, indien u een financiering heeft, of er 1 op wilt nemen, vragen een jaarrekening in te leveren om te bekijken in hoeverre uw onderneming (nog) aan de verplichtingen jegens de bank kan voldoen. De Kamer van Koophandel kent de verplichting uw jaarrekening van uw BV of NV te deponeren. Dit om derden inzicht te geven in de structuur en financiële gegoedheid van uw onderneming.

Na de volledige uitwerking van uw financiële administratie gaan wij uw jaarrekening samenstellen, om deze ingeval van een BV of NV in verkorte vorm bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Als afsluiting geven wij u een heldere en overzichtelijke rapportage van uw aangifte, nemen deze te samen met uw jaarrekening met u door en dienen deze vervolgens in bij de Belastingdienst.

Het kan ook van belang zijn om tussentijdse cijfers op te stellen.

Dit zal het geval zijn bij investeringsbeslissingen, uitbreiding van het personeelsbestand, het aangaan van een samenwerkingsverband of een financieringsaanvraag. Ook hiervan maken wij vanuit uw administratie heldere en duidelijke overzichten die gereed zijn om eventueel aan derden (financier, investeerder) te overhandigen.

Wij helpen u bij uw financiële verslaggeving, neem contact met ons op.

  • Deel deze pagina