Nieuwsarchief van: november 2014

Eindejaarstips 2014

Fiscale eindejaarstips 2014 Net als voorgaande jaren heeft het Fiscaal Kenniscentrum in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een lijst van fiscale eindejaarstips opgesteld. Het document ‘Eindejaarstips 2014’ bevat algemene tips (onder meer btw-tips), maar ook adviezen voor specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, werkgevers en werknemers. Bron: […]

Antwoord op Kamervragen over storingen bij Belastingdienst

Indien door een storing bij de Belastingdienst niet tijdig aangifte kan worden gedaan of niet tijdig kan worden betaald dan is er geen sprake van een verzuim en zal er dus geen boete (of straf) worden opgelegd bij een iets latere aangifte of betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over de storingen bij de Belastingdienst. Wiebes […]

Geen boetevrije aflossing hypotheek

De Tweede Kamer had minister Dijsselbloem gevraagd met de banken in gesprek te gaan om te kijken naar de mogelijkheden van boetevrije herfinanciering in ‘hypotheeksituaties die knellen’. Banken zijn echter, zoals te verwachten viel, niet bereid om hieraan mee te werken en een algemene regeling op te stellen, zo schrijft hij in eenbrief aan de Tweede Kamer. Indien banken geen vergoedingsrente (= boeterente) […]

Minder hypotheek bij aankoop huis in 2015

Jaarlijks worden de richtlijnen voor de maximale hoogte van de hypotheek bijgesteld door het Nibud. Volgend jaar daalt de maximale hoogte voor inkomens tot € 28.000 euro met 3 tot 6,5%. Voor de inkomens daarboven daalt de maximale hoogte van de hypotheek met 0,5 tot 3%. Een van de oorzaken is dat het Nibud een extra buffer heeft ingesteld omdat gebleken is dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij […]

Middeninkomens zien nettoloon stijgen

Mensen met een bruto maandinkomen tussen de 1.750 en 8.000 euro zien hun nettoloon volgend jaar stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker Salar. Bruto-inkomens van tussen de 3.500 en 7.000 euro gaan er tenminste 1 procent op vooruit. De positieve effecten zijn te danken aan de verhoging van de arbeidskorting en de verruiming van de belastingschijf van 42 […]