Geen boetevrije aflossing hypotheek

De Tweede Kamer had minister Dijsselbloem gevraagd met de banken in gesprek te gaan om te kijken naar de mogelijkheden van boetevrije herfinanciering in ‘hypotheeksituaties die knellen’. Banken zijn echter, zoals te verwachten viel, niet bereid om hieraan mee te werken en een algemene regeling op te stellen, zo schrijft hij in eenbrief aan de Tweede Kamer. Indien banken geen vergoedingsrente (= boeterente) zouden mogen hanteren kunnen zij geen rentevastperiodes meer aanbieden, aldus de banken. Klanten zullen immers de hypotheek willen herfinancieren als de marktrente daalt en vasthouden aan de afgesproken rente als de marktrente stijgt. Een rentevastperiode is in dat geval altijd ongunstig voor de bank.
Enkele cijfers uit genoemde brief:

  • Momenteel hebben volgens Bureau Krediet Registratie (BKR) ruim 108.000 huishoudens een betalingsachterstand op de hypotheek.
  • Het aantal klanten dat herstelt van een betalingsachterstand van langer dan 3 maanden ligt overigens vrij hoog, namelijk op 70% volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
  • In de eerste helft van 2014 zijn ongeveer duizend woningen middels een executieveiling verkocht.

Recentelijk is de AFM gestart met een onderzoek om te beoordelen of het belang van klanten voldoende wordt meegenomen door hypotheekverstrekkers. De AFM kijkt daarbij naar het beleid van banken, maar beoordeelt dit jaar ook de praktijk door middel van een aantal bijzonder beheer dossiers. De AFM verwacht begin 2015 de hypotheekverstrekkers over de uitkomsten te informeren.

‘Uiteraard is bij betalingsproblemen maatwerk geboden en de aanpak zal dan ook per instantie en per individu verschillen’, merkt Dijsselbloem terecht op. Neem daarom altijd contact op met uw bank als er betalingsproblemen dreigen.

Bron: FiscAlert

  • Deel deze pagina