Antwoord op Kamervragen over storingen bij Belastingdienst

Indien door een storing bij de Belastingdienst niet tijdig aangifte kan worden gedaan of niet tijdig kan worden betaald dan is er geen sprake van een verzuim en zal er dus geen boete (of straf) worden opgelegd bij een iets latere aangifte of betaling. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) over de storingen bij de Belastingdienst.

Wiebes merkt hierbij op dat er een standaardcoulance in het boetebeleid bestaat. In geval dat de aangifte wordt ingediend binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke aangiftetermijn, wordt geen boete opgelegd. Deze standaardcoulance bood voor de storing van eind oktober/ begin november voldoende tegemoetkoming. Voor een tegemoetkoming in verband met te late betaling bestaat geen aanleiding.

Er heeft zich geen verstoring in het betalingsverkeer voorgedaan. De Belastingdienst heeft vanaf het begin van de verstoring duidelijk gemaakt dat er wel op tijd moest worden betaald. De aangifte is namelijk geen noodzakelijke voorwaarde om de betaling te doen. Voor een te late betaling is overigens ook een standaardcoulance van toepassing. Deze houdt in dat een belastingplichtige die de afgelopen periode op tijd heeft betaald en dit keer uiterlijk op 7 november heeft betaald, geen boete krijgt maar alleen een verzuimmededeling.

Bron: Accountancynieuws

  • Deel deze pagina