Nieuwsarchief van: oktober 2014

Belastingplan 2015: wijziging gebruikelijk loon DGA

In het Belastingplan 2015 is aangekondigd, dat de gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Deze regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal moet worden gesteld. Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ wordt ingevoerd. De regel dat het loon minimaal gesteld wordt op het hoogste loon van de overige medewerkers, wordt aangepast. Daarnaast […]

Ondernemers: ‘Vervanging VAR-verklaring door BGL onnodig en ondeugdelijk’

‘Een onnodige en ondeugdelijke maatregel’. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het wetsvoorstel Beschikking Geen Loon. Deze BGL moet de huidige VAR-verklaring voor zzp-ers gaan vervangen en wordt woensdagmiddag besproken tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De belangrijkste kritiek van de ondernemingsorganisaties richt zich tegen het invoeren van de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever […]

Kinderopvangtoeslag 2015 bekend

De toeslagtabel voor de kinderopvangtoeslag 2015 is gepubliceerd. Ouders kunnen daaruit aflezen hoeveel toeslag ze volgend jaar krijgen. De tabel is te vinden op www.rijksoverheid.nl. De nieuwe maximum uurprijzen zijn € 6,84 voor de dagopvang, € 6,38 voor de buitenschoolse opvang en € 5,48 voor de gastouderopvang. Ouders die meer betalen dan het maximumuurtarief krijgen voor de kosten boven […]

Gemiddelde spaarrente gelijk aan belasting box 3

De gemiddelde rente van spaarrekeningen zonder voorwaarden is gedaald tot 1,2%. De gemiddelde rente is daarmee gelijk aan de te betalen belasting over vermogen boven de vrijstelling in box 3. Netto levert spaargeld daardoor niets meer op, zeker niet als ook nog eens rekening gehouden wordt met inflatie. De verschillen tussen banken zijn echter groot. De laagste rente van spaarrekeningen zonder voorwaarden […]

WOZ-waarde meebepalend voor huur

Vanaf 1 juli 2015 wil het kabinet de hoogte van de huur ook laten afhangen van de WOZ-waarde. In het huidige stelsel worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen minder goed tot hun recht. In het herziene stelsel wil het kabinet de categorieën woonomgeving […]