WOZ-waarde meebepalend voor huur

Vanaf 1 juli 2015 wil het kabinet de hoogte van de huur ook laten afhangen van de WOZ-waarde. In het huidige stelsel worden oppervlakte en voorzieningen (keuken, sanitair, energieprestatie) gewaardeerd met punten die opgeteld een maximale huurprijs opleveren. De gewildheid en locatie van de woning komen minder goed tot hun recht. In het herziene stelsel wil het kabinet de categorieën woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) vervangen door een waardering op basis van de WOZ-waarde. Door deze aanpassing weegt de WOZ-waarde voor ongeveer een kwart mee in het puntentotaal. De huur mag niet verder stijgen dan met het jaarlijks vastgestelde wettelijke percentage. Een huurder kan om een huurverlaging vragen als de nieuwe maximale huurprijs onder het niveau van de feitelijke huurprijs komt.

Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Bron: FiscAlert

  • Deel deze pagina