UWV gaat langere proefplaatsing strenger beoordelen

UWV beoordeelt aanvragen strenger voor proefplaatsingen langer dan twee maanden. Een langere proefplaatsing is bijvoorbeeld mogelijk als een werknemer vanwege zijn gezondheid maar 1 dag per week kan werken. In dat geval begrijpt UWV dat 2 maanden volgens de werkgever onvoldoende is om te beoordelen of de werknemer het werk wel aankan. Maar doet de werkgever het verzoek om een langere proeftijd alleen [...]

Kamer van Koophandel waarschuwt voor acquisitiefraude

Er gaat een frauduleuze mailing rond waarbij een partij zich voordoet als de Kamer van Koophandel en vraagt om kopieën van legitimatiebewijzen van eigenaren en vennoten van ondernemingen. De Kamer van Koophandel benadrukt met klem dat deze brief niet van hen afkomstig is en vraagt ondernemers extreem alert te zijn en geen gehoor te geven aan de oproep in deze brief. De brief is afkomstig van [...]

Herstelbrief belastingdienst over belastingteruggaaf 2011

De Belastingdienst heeft onlangs 35.000 mensen een brief verstuurd met de vermelding van een verkeerd bedrag. In de brief stond dat mensen geld terug konden krijgen als ze nog aangifte zouden doen over 2011. Het bedrag dat daarbij werd genoemd was onjuist, meldde de Belastingdienst donderdag. In totaal stuurde de Belastingdienst 520.000 brieven om mensen aan te sporen aangifte te doen omdat [...]

PGB-voorschot telt mee voor rendementsgrondslag in box 3

Het PGB-voorschot dat per 1 januari van het jaar op een rekening staat, telt mee voor de rendementsgrondslag in box 3 en daarmee ook voor de vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ. Dat antwoordt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van de Tweede Kamerleden Schouten en Dik-Faber over het meetellen van het persoonsgebonden budget als bezitting in box 3. De [...]

Verklaring Arbeidsrelatie vooral bij startende zelfstandigen en in de bouw

Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de Belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk toe. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Belastingdienst verstrekt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Voor de zelfstandige en zijn opdrachtgever is vooral de VAR winst uit onderneming [...]