Vraag buitenlandse BTW vóór 1 oktober terug

U mag in de Nederlandse BTW-aangifte niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Doet u geen BTW-aangifte in het andere land, dan is het mogelijk om de BTW terug te vragen door hiertoe een verzoek te doen aan de Nederlandse Belastingdienst. Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten [...]

VAR-aanvraag voor 2016 niet nodig

De VAR verdwijnt vanaf 1 januari 2016. Daarom is het deze maand niet nodig de VAR voor het komende kalenderjaar aan te vragen voor zzp’ers. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties In juli van dit jaar heeft de Tweede Kamer het alternatief voor de VAR goedgekeurd. Met de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever [...]

Waarde in verhuurde staat relevant voor WOZ-waarde

De verkoopprijs van een woning kan, bij verkoop in verhuurde staat, niet gebruikt worden als uitganspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Voor de WOZ-waarde is immers de vrije verkoopwaarde relevant. Dat wil volgens de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:1087) echter niet zeggen dat deze verkoopprijs dan in het geheel niet meegenomen mag worden bij het vaststellen van de WOZ-waarde. 'Er kan bewijskracht [...]

Vakantiegeld voor veel mensen lager

De vakantietoeslag, die miljoenen Nederlanders eind deze maand weer ontvangen, valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorheen. In 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk geworden eb dit jaar wordt daar ook bij de inhouding van loonheffing over vakantiegeld rekening mee gehouden. Hierdoor kan er netto minder overblijven. Dat is overigens niet zo dramatisch als u wellicht dacht. [...]

Alternatief voor VAR en BGL

De ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) moest op de schop, maar bij Financiën kwamen ze er niet uit hoe. Breed overleg tussen vakbonden, zzp-vertegenwoordigers en werkgeversorganisaties heeft geleid tot een alternatief voor het aanvankelijke alternatief voor de VAR, de ‘beschikking geen loonheffingen’ of BGL. Er is nog geen afkorting voor de nieuwe regeling, maar het is de bedoeling dat ze bij [...]