Rentemiddeling hypotheekrente

Sommige geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om bij rentedalingen tussentijds de rente van uw rentevaste periode te middelen met een nieuwe, door u te bepalen rentevaste periode. Het gemiddelde wordt dan uw nieuwe rentepercentage. Op deze manier kunt u profiteren van de lagere rentetarieven. De boete wordt verrekend in de nieuwe rente. Rentemiddeling is met name het overwegen waard als de huidige [...]

Extra tijd voor belastingaangifte

Ondernemers en particulieren die nog aangifte moeten doen, hebben daarvoor tot en met 5 mei de tijd. Dat heeft de Belastingdienst bekend gemaakt (zie www.belastingdienst.nl). Volgens de Belastingdienst zal de extra tijd naar verwachting bijdragen aan een verdere spreiding van de aangiften. De computers van de Belastingdienst kunnen grote aantallen aangiften tegelijkertijd namelijk niet goed aan. In [...]

‘Zorgwekkende stijging klachten over Belastingdienst’

De Nationale Ombudsman signaleert in zijn jaarverslag dat het aantal klachten over de Belastingdienst zorgwekkend is gestegen met 31%. De Belastingdienst is daarmee koploper met meer dan 6.600 klachten. Dat is 18% van alle bij de ombudsman ingediende klachten. De stijging komt voor een groot deel voor rekening van de Belastingdienst/Toeslagen (zie ook ons bericht van 13 februari jl., de reactie van [...]

Belasting box 3 strijdig met Europees verdrag?

De huidige belasting in box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, zou in strijd kunnen zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad (HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:812). Volgens de Hoge Raad is belastingheffing over een vast rendement op zichzelf niet onredelijk of in strijd met de Europese regels. De vermogensrendementsheffing [...]

Vrijwilligerswerk en fiscus

De fiscale (on)mogelijkheden bij vrijwilligerswerk roepen in de praktijk vaak vragen op. Bovendien houdt de Belastingdienst vergoedingsregelingen momenteel kritisch onder de loep. Wat mag en kan er nog? In Nederland zijn naar schatting ruim 5 miljoen vrijwilligers actief. Sommigen krijgen daarvoor een vergoeding, sommigen krijgen niets. Soms ziet een vrijwilliger af van een vergoeding terwijl hij [...]