Nieuwsarchief van: april 2019

Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze vervalt meestal na twee jaar. Als de werkgever dan de arbeidsovereenkomst beëindigt, is hij een transitievergoeding verschuldigd. Daarom wordt vaak het dienstverband in stand gelaten, zonder arbeid en zonder salaris: een slapend dienstverband. Onlangs heeft de rechter dat verboden.De Wet compensatie […]

Het gros van de zzp’ers blijkt niet op de hoogte te zijn van de aftrekposten op de belastingaangifte. Ze kunnen zo honderden euro’s mislopen.

Maar liefst 70 procent van de zzp’ers heeft geen kaas gegeten van de aftrekposten en toeslagen waar ze als ondernemer recht op hebben, blijkt uit een onderzoek onder 7.000 zelfstandigen. Het merendeel (62 procent) schakelt geen hulp in bij het doen van belastingaangifte, zij gaan vaak uit van de door de Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte. Deze moet altijd worden gecontroleerd, maar […]

Alcohol- of drugstest voor werknemers

Als werkgever mag u uw werknemers als hoofdregel niet laten testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen. Zo’n controle is alleen toegestaan als daar specifieke wetgeving voor is. Bovendien  moet u passende maatregelen treffen om de inbreuk op de privacy te minimaliseren. Wanneer mag u controleren?Vooralsnog is er alleen toestemming bij bepaalde verkeersgerelateerde beroepen op basis van de […]

Management- of arbeidsovereenkomst?

Een Werk-BV heeft vier personal holdings als aandeelhouder in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. Met deze holdings heeft de Werk-BV ook managementovereenkomsten afgesloten. Op basis daarvan besturen feitelijk de aandeelhouders (DGA’s) van de personal holdings de Werk-BV. Volgens de Belastingdienst zijn de DGA’s ondanks de managementovereenkomsten gewoon in loondienst bij de Werk-BV.De […]

Regelhulp financieel CV

Voor sommige werkzoekenden is het vinden van een nieuwe baan lastig, omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt wat groter is. Er zijn subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen. Niet alle werkgevers en werknemers zijn hiervan op de hoogte. Daarom is het Financieel CV ontwikkeld.Op basis van de gegevens die de […]