Nieuwsarchief van: juli 2014

U mag salaris straks niet meer contant uitbetalen

9 juli 2014 – Het ziet ernaar uit dat u per 1 januari 2015 niet meer het volledige loon van een werknemer contant aan hem mag uitbetalen. Werknemers moeten straks in ieder geval het minimumloon op hun rekening gestort krijgen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies die onderbetaling en uitbuiting moet tegengaan. In de tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (pdf) […]