U mag salaris straks niet meer contant uitbetalen

9 juli 2014 – Het ziet ernaar uit dat u per 1 januari 2015 niet meer het volledige loon van een werknemer contant aan hem mag uitbetalen. Werknemers moeten straks in ieder geval het minimumloon op hun rekening gestort krijgen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies die onderbetaling en uitbuiting moet tegengaan.

In de tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (pdf) beschrijft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen uit zijn nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Eén van deze maatregelen is dat werkgevers per 1 januari 2015 het salaris van hun werknemers niet langer volledig contant mogen uitbetalen. Door verplicht te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon giraal wordt betaald,  is altijd via het bankafschrift te bewijzen dat de werknemer in ieder geval het voor hem geldende minimumloon heeft ontvangen. Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag u het restant wel contant uitbetalen.

Bron: SalarisRendement

  • Deel deze pagina