Nieuwsarchief van: februari 2014

Belastingdienst controleert scherp op afgegeven VAR-WUO

De Belastingdienst controleert nu scherp op afgegeven VAR-WUO’s (Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) en of deze terecht zijn afgegeven. Dat meldt Alfa Accountants en Belastingadviseurs. Het aantal zzp’ers groeit gestaag; het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de zzp’ers in kwestie profiteren van fiscale voordelen. Opdrachtgevers vragen hen vaak om een VAR-WUO, […]

Goedkeuring voor te late betaling lijfrentepremies door invoering SEPA

De Minister van Financiën keurt goed dat bij vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Besluit Minister van Financiën, 3 februari 2014, BLKB2014/195M, Stcrt. 2014, 3690 De premiebetalingen kunnen […]