Goedkeuring voor te late betaling lijfrentepremies door invoering SEPA

De Minister van Financiën keurt goed dat bij vertraagde uitvoering van automatische premie-incasso’s voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2013, de betalingen geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013.

Besluit Minister van Financiën, 3 februari 2014, BLKB2014/195M, Stcrt. 2014, 3690

De premiebetalingen kunnen in 2013 voor aftrek in aanmerking komen terwijl afschrijving van de rekening van belastingplichtigen pas begin januari 2014 heeft plaatsgevonden. De vertraging moet zijn veroorzaakt door de omzetting naar IBAN-rekeningnummers. Ook kan de berekening van de rendementsgrondslag plaatsvinden alsof de automatische premie-incasso plaatsvond in december 2013. Voorwaarde is dat de premiebetalingen in 2014 niet nogmaals in aanmerking worden genomen. Productaanbieders zullen zoveel mogelijk met inachtnemning van deze goedkeuring renseigneren. Belastingplichtigen moeten wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting 2014 voor box 3 een correctie aanbrengen. De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen.

Bron: TaxLive

  • Deel deze pagina