Nieuwsarchief van: april 2013

Verklaring Arbeidsrelatie vooral bij startende zelfstandigen en in de bouw

Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de Belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk toe. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Belastingdienst verstrekt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Voor de zelfstandige en zijn opdrachtgever is vooral de VAR winst uit onderneming […]

Tweede Kamer akkoord met soepeler overgangstermijn omzetten hypotheek

De Tweede Kamer heeft de motie van CDA-lid Raymond Knops aangenomen waarin wordt voorgesteld dat iedereen die voor 1 april een aanvraag heeft ingediend voor het omzetten van zijn aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek, nog recht heeft op volledige fiscale aftrek van de hypotheekrente. Hypotheekklanten van wie de aanvraag niet voor 1 april was afgerond, kunnen nu alsnog van de regeling gebruikmaken. […]

WW-duur blijft waarschijnlijk maximaal 3 jaar

De WW-duur wordt waarschijnlijk niet verkort, maar blijft op maximaal 3 jaar. De eerste 2 jaar worden door de overheid betaald, over het laatste jaar gaan werknemers een premie betalen. Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn elkaar hierover dicht genaderd in het sociaal overleg, bevestigen ingewijden een bericht in de Volkskrant van donderdag. Vermoedelijk volgende week ligt er een sociaal akkoord […]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur voor zzp’er in de bouw

Zelfstandigen Bouw wil dat de overheid een spaarfonds in het leven roept, waarmee zzp’ers belastingvriendelijk kunnen sparen voor perioden van arbeidsongeschiktheid en voor hun oude dag. Door forse premiestijgingen kunnen veel zzp’ers in de bouw zich geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) meer veroorloven, meldde de belangenorganisatie dinsdag. De bouw is een zwaar beroep en van oudsher sluiten […]

Geen partnervrijstelling wanneer partner plotseling overlijdt

De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer is van mening dat een vrouw die samenwoonde, maar geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, geen recht heeft op de partnervrijstelling van de erfbelasting. De vrouw woont sinds 2006 samen met haar partner. Zij besluiten pas in augustus 2011 een notariële samenlevingsovereenkomst te sluiten. In september zouden […]