Ondanks achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie toch bijtelling privégebruik auto

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Er is terecht een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd. X bv stelt een auto ter beschikking aan haar dga. In de aangifte loonheffingen 2006 geeft X bv geen bijtelling privégebruik aan. [...]

Belastingdienst informeert huurders over verstrekking inkomensindicatie

Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken van de Belastingdienst een brief waarin zij geïnformeerd worden over de verstrekking van een inkomensindicatie aan hun verhuurders. Nieuwbericht Ministerie van Financiën van 8 april 2014 Op verzoek van verhuurders heeft de Belastingdienst aan die verhuurders een inkomensindicatie afgegeven van hun huurders. Ongeveer twee miljoen huurders [...]

(Schijn)zelfstandigheid in de zorg

Enige bewindslieden hebben geantwoord op vragen van een aantal Tweede Kamerleden over zzp-ers in de zorg en VAR-verklaringen.  Brief Staatssecretaris van Financiën, 7 april 2014 DGB2014/ 1947U De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Sport en de Staatssecretaris van Financiën hebben geantwoord op vragen van een aantal Tweede Kamerleden over [...]

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

Niet aftrekbare ziektekosten in 2013 Niet alles is aftrekbaar. Dat was in 2012 al zo en dat is in 2013 ook het geval. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld: De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering; Uw bril, contactlenzen; Een huisapotheek; Het verplicht eigen risico; Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de [...]

Belastingdienst controleert scherp op afgegeven VAR-WUO

De Belastingdienst controleert nu scherp op afgegeven VAR-WUO's (Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) en of deze terecht zijn afgegeven. Dat meldt Alfa Accountants en Belastingadviseurs. Het aantal zzp'ers groeit gestaag; het zijn aantrekkelijke medewerkers voor opdrachtgevers en de zzp'ers in kwestie profiteren van fiscale voordelen. Opdrachtgevers vragen hen vaak om een VAR-WUO, [...]