‘Zorgwekkende stijging klachten over Belastingdienst’

De Nationale Ombudsman signaleert in zijn jaarverslag dat het aantal klachten over de Belastingdienst zorgwekkend is gestegen met 31%. De Belastingdienst is daarmee koploper met meer dan 6.600 klachten. Dat is 18% van alle bij de ombudsman ingediende klachten. De stijging komt voor een groot deel voor rekening van de Belastingdienst/Toeslagen (zie ook ons bericht van 13 februari jl., de reactie van de staatssecretaris vindt u hier). Eerder deze week deed de ombudsman nog een oproep aan staatssecretaris Wiebes om geen geld meer in te houden op lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden. Burgers voor wie een terugvordering van toeslagen tot problemen leidt, moeten nu nog zelf een verzoek indienen om de invordering te matigen of te stoppen, maar velen doen dat niet of pas na maanden.

Bron: Fiscalert.nl

  • Deel deze pagina