Urencriterium ook in 2013 van belang voor zelfstandigenaftrek

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Het urencriterium is ook in 2013 van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. U moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan uw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium – voor wie geldt het?
Alleen als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of u voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of u lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat u als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen
Het urencriterium komt in beeld als u gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
De oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium – voorwaarden waaraan u moet voldoen
Voor het urencriterium moet u (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

Per kalenderjaar moet u minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor uw bedrijf. Heeft u meerdere bedrijven, dan telt u de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als u later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat u starter bent, moet u nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.

Daarnaast moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd besteden aan uw onderneming(en). De werkzaamheden die u verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Als u in een kalenderjaar 1250 uur werkzaam was voor uw onderneming, maar daarnaast ook 1400 uur in loondienst was, voldoet u niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50% van de totale gewerkte tijd (2650 uur) betrekking had op uw onderneming.

Welke werkzaamheden mag u meetellen?
Alle directe en indirecte werkzaamheden die u verricht in het belang van uw bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn, of improductief.

U bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat u de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder).

Voorbeelden van werkzaamheden

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht;
 • Uitvoering;
 • Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer.

Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen schrijven, rekeningen betalen;
 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren;
 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden;
 • Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen.

Zorg voor een goede urenadministratie
Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma.

Toetsbaar
De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen
Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Let op bij ziekte
Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als u niet aan het benodigde aantal uren komt. U mag dus alleen de uren meetellen die u daadwerkelijk heeft gewerkt, en niet de uren die u had kúnnen werken als u gezond was gebleven.

Tijdelijke “versoepeling”
Vanwege de crisis heeft de huidige minister van Financiën Jan Kees de Jager de belastinginspecteurs opgedragen bij de aangifte over 2009 en 2010 iets coulanter om te springen met het urencriterium. De ondernemer zou daardoor iets vaker het voordeel van de twijfel moeten krijgen.

Als u starter bent of zwanger
In de onderstaande gevallen wordt er eveneens soepeler omgesprongen met het urencriterium.

 • U bent een starter: u hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50% van de totale gewerkte tijd aan uw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag u de uren die u heeft besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
 • U start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet u minimaal 800 uur aan uw onderneming besteden.
 • Zwangerschap: als u het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag u voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof u deze wel had gewerkt.
Auteur: Martin Krüger
 • Deel deze pagina