UITWERKING AFSCHAFFING OUDERENTOESLAG BOX 3 PER 1-1-2016

Onderstaand een uitwerking volgens de rekenhulp van de belastingdienst.

Voor mensen die nu recht op huur- en/of zorgtoeslag hebben is  EXTRA aandacht vereist.

Deze kan door de afschaffing van de ouderentoeslag volledig VERDWIJNEN  !

Uw persoonlijke situatie in 2015

Bent u 65 jaar of ouder vóór 1 oktober 2015?  JA 

Hebt u een fiscale partner in 2015? JA

(U hebt een fiscale partner als u getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt. Woont u samen? Dan kunt u een fiscale partner hebben.)

Is uw echtgenoot of partner 65 jaar of ouder vóór 1 oktober 2015? JA

Kies hoe hoog uw inkomen uit werk en woning in 2015 is:

 • € 0 of meer, maar niet meer dan € 14.431
 • Meer dan € 14.431, maar niet meer dan € 20.075
 • Meer dan € 20.075

         Meer dan € 14.431 maar niet meer dan € 20.075

Kies hoe hoog het inkomen uit werk en woning van uw echtgenoot of partner in 2015 is:

 • € 0 of meer, maar niet meer dan € 14.431
 • Meer dan € 14.431, maar niet meer dan € 20.075
 • Meer dan € 20.075

         € 0 of meer, maar niet meer dan € 14.431

 Wat is de waarde in van de bezittingen (inclusief groene beleggingen) van u en uw echtgenoot of partner samen. Het gaat om de waarde op 1 januari 2015.  € 100.000

Hebt u of heeft uw echtgenoot of partner groene beleggingen ?  NEE

Wat is het totale bedrag in van de schulden van u en uw echtgenoot of partner op 1 januari 2015. € 0

Krijgen u en uw echtgenoot of partner in 2015 toeslagen?  

o Geen     o Zorgtoeslag    o Huurtoeslag    o Kindgebonden budget 

Zorgtoeslag   

Huurtoeslag

Wat is de geschatte waarde in van de bezittingen (inclusief groene beleggingen) van u en uw echtgenoot of partner op 1 januari 2016. € 100.000

Verwacht u dat u of uw echtgenoot of partner op 1 januari 2016 groene beleggingen heeft? Nee

Verwacht u dat u of uw echtgenoot of partner op 1 januari 2016 schulden heeft? Vul hier het geschatte bedrag in van de schulden van u en uw echtgenoot of partner samen. € 0

Resultaat

Inkomstenbelasting

U hebt uw vermogen op 1 januari 2015 ingevuld: € 100.000. Op basis van dit vermogen betaalt u in 2015 inkomstenbelasting over uw vermogen. U krijgt daarbij een extra verhoging van uw heffingvrij vermogen (het deel van uw vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen). Deze extra verhoging wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Het heffingsvrij vermogen is € 42.660. De ouderentoeslag is € 42.354. Uw heffingvrij vermogen wordt hierdoor € 85.014.

In 2015:

 • moet u inkomstenbelasting betalen over € 100.000 – € 85.014 = € 14.986
 • moet u € 179 inkomstenbelasting betalen over uw vermogen

U hebt uw vermogen voor de inkomstenbelasting op 1 januari 2016 geschat: € 100.000. Vanaf 2016 bestaat de ouderentoeslag niet meer. Uw heffingvrij vermogen is dan € 42.874.

In 2016:

 • moet u inkomstenbelasting betalen over € 100.000 – € 42.874 = € 57.126
 • moet u € 685 inkomstenbelasting betalen over uw vermogen.
 • is dit € 506 MEER dan in 2015

Door het verdwijnen van de ouderentoeslag per 1-1-2016 wordt uw verzamelinkomen dus fors hoger waardoor inkomensafhankelijke regelingen kunnen veranderen.

Toeslagen

Huurtoeslag

Uw geschatte vermogen voor toeslagen in 2016 is: € 100.000. U kunt alleen huurtoeslag krijgen als uw vermogen niet hoger is dan € 42.874.

Op basis van uw geschatte vermogen hebt u in 2016 GEEN recht meer op huurtoeslag. Zet deze op tijd stop, in ieder geval voor 1 november 2015.

Zorgtoeslag

Uw geschatte vermogen voor toeslagen in 2016 is: € 100.000. U kunt zorgtoeslag krijgen als uw vermogen niet hoger is dan € 125.378. Op basis van dit geschatte vermogen kunt u zorgtoeslag krijgen in 2016.

Toeslagen

Op basis van uw geschatte vermogen kunt u in 2016 zorgtoeslag krijgen. Maar het is ook mogelijk dat u in 2016 geen recht meer hebt op deze toeslagen omdat uw inkomen te hoog wordt. Bijvoorbeeld doordat u:

 • meer inkomsten krijgt in 2016
 • geen extra verhoging van uw heffingsvrij vermogen, de zogenoemde ouderentoeslag, meer krijgt

Let wel; voor een andere persoonlijke situatie, ander inkomen uit werk en woning of andere bezittingen/schulden pakt de berekening vanzelfsprekend ook anders uit.

Wij kunnen een specifieke berekening voor U maken wanneer dit voor u van toepassing is.

Het is belangrijk dat u ruim vóór 31 december 2015 actie onderneemt.

Natuurlijk kunnen wij U adviseren over de mogelijkheden om uw toeslagen toch veilig te stellen.

Telefoon :  0529-432951 of 0572-372620

Mail :          info@hulsmanadm.nl

(bron: rekenhulp Belastingdienst)

 

 

 • Deel deze pagina