Overweeg een Spaar-BV

Door de lage rente is sparen in de BV momenteel fiscaal voordeliger dan sparen in privé. Binnen een BV wordt alleen het daadwerkelijke rendement van het spaargeld belast en dat leidt tot een veel lagere belastingdruk dan in box 3. Aangezien de belastingdruk in de BV per saldo 40% bedraagt, betaalt u bij een spaarrente van 0,5% slechts 0,2% belasting in plaats van de 1,41-1,65% die u vanaf 2017 in box 3 betaalt over belast vermogen boven € 75.000 (€ 150.000 voor fiscaal partners). Bij de behandeling van het Belastingplan in 2015 had de Tweede Kamer twee moties aangenomen. Die moties konden het einde betekenen van het fiscale voordeel van de Spaar-BV. Dit jaar zou er met Prinsjesdag meer duidelijkheid komen. Uit de gedane voorstellen blijkt dat wie dit jaar nog een Spaar-BV opricht, daar in ieder geval voor belastingjaar 2017 voordeel van kan hebben en waarschijnlijk ook nog voor belastingjaar 2018. Vanaf 2019 verandert de belastingheffing in box 3 mogelijk weer en moet dit opnieuw worden bekeken. Het belastingvoordeel weegt bij een Spaar-BV vaak al na één jaar belastingvoordeel ruimschoots op tegen de kosten. Een Spaar-BV is daarom zeker het overwegen waard.

Vanaf € 300.000 vrij beschikbaar spaargeld kan een Spaar-BV aantrekkelijk zijn. Overweegt u een Spaar-BV?
U kunt daarvoor bij ons terecht.

  • Deel deze pagina