Onverwacht bijbetalen na aangifte

Tussen 5 en 6 miljoen belastingplichtigen krijgen via hun aanslag inkomstenbelasting 2014 te maken met een lagere teruggave van belasting of een hogere bijbetaling. Moet u onverwacht bijbetalen of krijgt u onverwacht minder belasting terug? Daar kan een goede reden voor zijn, namelijk:

  • de algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk geworden
  • als één van de partners weinig inkomsten heeft en dus de heffingskorting niet volledig gebruikt, kan deze partner onder voorwaarden (een deel van) de heffingskorting rechtstreeks van de Belastingdienst uitbetaald krijgen, het bedrag dat daarvoor geldt is echter voor partners geboren in of na 1963 verlaagd
  • de arbeidskorting is meer inkomensafhankelijk geworden
  • de hypotheekrenteaftrek is beperkt tot maximaal 51,5%
  • het eigenwoningforfait is gestegen
  • de aftrek kosten levensonderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar is verlaagd

Bij de inhouding van loonbelasting en bij de voorlopige aanslag is dit nog niet allemaal (volledig) meegenomen waardoor er te weinig loonbelasting kan zijn ingehouden en waardoor een eerder verleende teruggaaf te hoog kan zijn geweest of het eerder betaalde voorlopige aanslag te laag.

Bron: Fiscalert

 

  • Deel deze pagina