Belastingvrij schenken nog aantrekkelijker

Uw vermogen moet u op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven is nog altijd voordeliger dan vererven bij overlijden. Zeker als u handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van € 5.141. Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 24.676. [...]

Tips voor woningeigenaren

Maak gebruik van de tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling Ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking van maximaal € 100.000 (per schenker) voor de eigen woning, dan bent u hierover geen schenkbelasting verschul-digd. Het geld moet u dan wel daadwerkelijk gebruiken voor de aankoop van een eigen wo-ning, voor een verbouwing of om uw hypotheekschuld af te lossen. Iedereen [...]

Bent u al over op IBAN?

Per 1 februari 2014 worden alle rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven ver-vangen door internationale rekeningnummers (IBAN). U bent hier ongetwijfeld door uw bank al op gewezen. De overgang naar IBAN heeft met name voor bedrijven nogal wat voeten in de aarde. Zo zult u uw softwarepakketten en facturatiesystemen tijdig moeten aanpassen. En wat dacht u van uw briefpapier of andere communicatiemiddelen [...]

Vermogenstoets: belastingnadeel of -voordeel?

Vanaf dit jaar geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Ook is de eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met vermogen verhoogd. Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, hou dan uw vermogen – zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 – in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermo-genstoets voor deze beide toeslagen wanneer u boven [...]

Eindejaarstip: aftrek lijfrentepremie

  Aftrek lijfrentepremie mogelijk, maar let op! Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleg-gingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt op-gebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Als u aan dit criterium voldoet, is het zaak dat u de premies daadwerkelijk in [...]