Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties [...]

Ondersteuning sectoren

Voor bedrijven in specifieke sectoren komt het kabinet met bijzondere matregelen. Het gaat om de land- en tuinbouw, toerisme, cultuur en andere sectoren zoals de reisbranche. Zo gaat het kabinet met gemeenten in overleg over stopzetten en deels terugbetalen van de toeristenbelasting. Voor de landbouw komt er een tijdelijke borgstelling. Andere sectoren krijgen compensatie.Borgstelling MKB-Landbouwkredieten [...]

CORONAVIRUS: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Onderstaand de link voor de nieuwste economische maatregelen van de overheid. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie Wanneer u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunnen wij u terzijde staan met het indienen van een aanvraag voor genoemde maatregelen. [...]

Subsidie elektrische auto 2020

In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische auto’s. De regeling is bedoeld om elektrisch rijden in een middenklassenauto voor particulieren dichterbij te brengen. Het gaat om € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een standaard check op de batterij. Wat zijn [...]

Het coronavirus; check je regelingen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Check hier wat je mogelijkheden zijn. - Werktijdverkorting - Bbz-regeling - Verruiming BMKB - Uitstel betalen belasting Minder werk voor je personeel? Werktijdverkorting Ondernemers [...]