Kostenvergoeding moet specifiek op loonstrook

Met ingang van 2016 moet u op grond van de WAS op de loonstrook die u periodiek aan werknemers uitdeelt, niet alleen meer het loon van de werknemer staan, u moet ook de gespecificeerde bedragen vermelden waaruit dit loon is samengesteld. Het gaat hierbij om de specificatie van kostenvergoedingen die niet naast het loon zijn overeengekomen, maar er onderdeel van zijn. De regels voor aparte kostenvergoedingen die bovenop het loon komen, veranderen niet.

Algemene kostenvergoeding is niet specifiek genoeg

Als u met een werknemer een brutoloon afspreekt waarvan hij ook kosten in verband met de dienstbetrekking moet betalen – zoals gereedschappen en zijn reizen van en naar het werk – moet u op de loonstrook dus uitsplitsen welk deel van het loon de ingebouwde kostenvergoeding is. Ook moet duidelijk zijn voor welke kosten deze vergoeding precies bedoeld is. De omschrijving ‘algemene onkostenvergoeding’ is niet voldoende.

Boete wegens onderbetaling

Ontbreekt de specificatie, dan kan Inspectie SZW niet vaststellen dat u (het netto equivalent van) het wettelijk minimumloon aan de werknemer heeft uitbetaald. Dat betekent dat uw onderneming een boete kan krijgen wegens onderbetaling.

(Bron: SalarisRendement)

  • Deel deze pagina