Jubilea: hoe vieren we dat fiscaal vriendelijk?

Jubileren betekent een feestje!

Een feestje zonder belastinggevolgen verhoogt de feestvreugde, maar hoe organiseert u dat?

jubileum feest taart

Dienstjubileum medewerker

Een medewerker kan tijdens het dienstverband maximaal twee keer een belastingvrije jubileumuitkering (geld) of verstrekking (cadeau) ontvangen: na 25 en 40 jaar. De hoogte van de belastingvrije uitkering is maximaal één maandsalaris. Naast het gewone fiscale maandloon mag u hierbij onder andere 8% vakantiebijslag en 1/12e deel van het jaarbedrag van vaste, gegarandeerde bijzondere beloningen (zoals de dertiende maand) optellen. De belastingvrije uitkering kan later worden ingehaald of worden benut bij uitdiensttreding, mits is voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten.

Jubilea regels gelden ook voor de directeur grootaandeelhouder die werkt voor zijn eigen BV.
Om de vrijstelling tot het maximum te benutten kan, binnen de grenzen van zakelijkheid, voorafgaande aan het jubileum het salaris worden verhoogd. Overleg wel met uw adviseur wat in uw geval zakelijk en fiscaal voordelig is.

Voorziening voor dienstjubilea

Indien binnen afzienbare tijd een aantal medewerkers een jubileum viert, kunt u deze dienstjubilea nu al gaan voorzien. Door het vormen van een voorziening worden de kosten gespreid over een aantal jaren.

WKR en personeelsfeest

Als u een personeelsfeest wilt geven, dient u rekening te houden met de WKR. Binnen de werkkostenregeling (WKR) geldt voor personeelsfeestjes op de werkplek de zogenaamde nihil waardering. Dat wil zeggen dat die vrij van loonheffing kunnen worden gegeven. Wordt tijdens dat feest aan het personeel een maaltijd verstrekt, dan moet u € 3,20 per maaltijd tot het loon rekenen of aan de vrije ruimte toerekenen.

Gebruik van de vrije ruimte

Personeelsfeestjes buiten de werkplek worden in beginsel geheel aangemerkt als loon, waarbij u de vrije ruimte van 1,2% (2015) van de totale fiscale loonsom kan gebruiken indien u deze kosten als eindheffingsloon aanwijst. Het bedrag dat eventueel boven de vrije ruimte uitkomt, is belast met 80% eindheffing. Er bestaat een uitzondering op de loonkwalificatie wanneer het zakelijke karakter het feestelijke karakter overstemt, wanneer ‘het feestelijk karakter niet meer dan bijkomstig is’. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van een borrel met uw klanten of wanneer u een seminar organiseert. U hoeft de totale kosten dan niet te splitsen in zakelijke en consumptieve kosten. Alle kosten kunnen onder de gerichte vrijstelling ter zake van verblijfskosten worden gebracht.

De 80% eindheffing correspondeert overigens met een regulier tarief van 44%. U bent als werkgever geen werknemersverzekeringen verschuldigd als u de vrije ruimte in de werkkostenregeling overschrijdt. Een betaling boven de vrije ruimte valt hierdoor mogelijk goedkoper uit dan ‘gewoon’ loon.

Let op: voor het bepalen van de vrije ruimte dient u rekening te houden met andere vergoedingen en/of verstrekkingen die binnen de vrije ruimte vallen.

Aftrek van BTW

Op grond van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) kan aftrek van BTW op kosten worden uitgesloten. Wanneer de personeelsverstrekkingen (denk naast het personeelsfeest aan kerstpakketten en dergelijke) de grens van € 227 exclusief BTW per jaar per persoon overschrijden, is de verrekening van de voorbelasting namelijk uitgesloten op grond van het BUA.

Door invoering van de WKR zijn de regels voor jubilea iets gewijzigd. Vooral de fiscale uitwerking van een (personeels)feest, al dan niet ter ere van een jubileum, is flink anders geworden. Het al bekende credo ‘leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker’ gaat in dit geval niet op!

(Bron: Elsevier Fiscaal Totaal)

  • Deel deze pagina