Het nieuwe woonakkoord

DUO-hypotheek

Onder deze naam wordt de nieuwe hypotheekvorm uit het woonakkoord aangeduid. De hypotheek bestaat uit twee leningen: de eerste lening is de per 1 januari 2013 meest voorkomende annuïtaire lening waarmee de aankoop volledig wordt gefinancierd. Eventueel na inbreng van eventuele eigen spaarmiddelen.  Er wordt volledig afgelost volgens een annuïtair schema in 30 jaar tijd.

De tweede (duo) lening is eveneens een annuïtaire lening die tegelijkertijd wordt aangegaan, eveneens met een looptijd van 30 jaar maar met een schuld op ‘nihil’ op de startdatum.

De lening wordt in 30 jaar tijd opgebouwd naar een schuld gelijk aan 50% van de waarde van de woning bij aankoop. Iedere annuïtair betaling bevat een deel aflossing en een deel rente. Op het moment dat een bedrag wordt afgelost op de eerste lening, wordt de helft van dat bedrag toegevoegd aan de tweede lening. De aflossing wordt derhalve op de rekening van de bank gestort waarna de helft van die aflossing weer wordt teruggestort via de tweede lening op hun rekening. De rente op de eerste lening is aftrekbaar voor de belasting, de rente op de tweede lening is dat niet. De rente op beide leningen zullen identiek aan elkaar dienen te zijn.

U had op 31 december 2012 al een lopende hypotheek?

In dat geval treffen de wijzigingen u (nog) niet. Voor hypotheken die reeds bestonden op 31 december 2012 is namelijk een overgangsregeling van toepassing. Zolang u niets wijzigt, blijft uw huidige hypotheek ook ongewijzigd. Vanaf 2014 kunt u wel een geleidelijke beperking van uw hypotheekrente-aftrek ervaren als de belastingteruggave over uw betaalde hypotheekrente met 0,5% per jaar wordt verminderd.

Bron: FitFit magazine

  • Deel deze pagina