Geen recht op aftrek van btw op onjuiste facturen van leveranciers

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat een btw-naheffingsaanslag terecht is opgelegd, omdat namen, adressen en btw-identificatienummers van de leveranciers niet of onjuist staan vermeld op facturen.

Een bv handelt in computers, randapparatuur, software e.d. Aan de bv is een btw-naheffingsaanslag opgelegd ter zake van btw die aan haar rekening is gebracht, maar niet voldaan door de leverende btw-ondernemers. In geschil is of het opleggen van de naheffingsaanslag terecht is en of het recht op verdediging is geschonden.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd, omdat de betreffende facturen niet voldoen aan de wettelijke eisen. Namen, adressen en btw‑identificatienummers van de leveranciers staan daarop niet of onjuist vermeld. Hierbij is geen sprake van een te verwaarlozen vergissing die geen ruimte laat voor misverstand omtrent de identiteit van de ondernemer. Rechtbank Den Haag acht het recht op verdediging niet geschonden, omdat de naheffingsaanslagen zijn opgelegd in februari 2012 en de bv, door eerder afgelegde bedrijfsbezoeken, al in oktober 2011 wist of redelijkerwijs kon weten dat en waarom dit zou gebeuren.

Bron: Pleinplus

  • Deel deze pagina