EINDEJAARSTIPS 2015 GIFTEN

Bundel uw giften

Giften aan goede doelen — hulporganisaties, kerken, culturele instellingen, enzovoorts — boven een inkomensafhankelijke drempel kunt u aftrekken. Door giften te plannen (over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar samen over te maken) heeft u dus maar één keer ‘last’ van de drempel. Houd rekening met het maximum. Wilt u zowel in 2015 als in 2016 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. De giftendrempel is gesteld op 1% van uw ‘drempelinkomen’, bedraagt minimaal € 60 en is afgetopt op 10% van het drempelinkomen. Voor fiscaal partners geldt dat de giftendrempel wordt afgeleid van het gezamenlijke drempelinkomen.

▷ Giften in natura tellen ook mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (bijvoorbeeld 10% van de aanschafprijs).

LET OP: Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ‘ANBI-verklaring’. Controleer of de instelling waaraan u wilt schenken zo’n verklaring heeft. Dat kunt u doen opwww.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Soms is het moeilijk een instelling terug te vinden in de lijst van instellingen met een ANBI-verklaring. Neem in dat geval contact op met de instelling in kwestie en vraag naar de ANBI-verklaring.
Geef geld aan culturele instellingen
Wie aan een culturele instelling geeft, kan méér aftrekken dan de hoogte van de gift. U mag uw donatie namelijk met 25% vermeerderen (maximaal € 1.250 extra). Uiteraard moet u wel rekening houden met de giftendrempel (1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60).

Geef periodiek zonder drempel
Geeft u ieder jaar aan dezelfde goede doelen? Overweeg dan uw giften periodiek te doen. Fiscaal zijn periodieke giften namelijk veel aantrekkelijker, aangezien u dan geen last meer heeft van de drempel of het maximum en dat kan behoorlijk schelen. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag te blijven geven.

LET OP: De drempel en het maximum blijven voor de ‘gewone’ giften bestaan zolang u niet al uw giften heeft omgezet in een periodieke gift. Heeft u dit jaar al giften gedaan, zet dan al uw giften per 1 januari om in een periodieke gift. U profiteert dan volgend jaar maximaal van de giftenaftrek.

(Bron: Fiscalert)

 

  • Deel deze pagina