DBA definitief vervanger van VAR

De kogel is door de kerk: de Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) na stemming aangenomen. Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft.

Stemming
De Eerste Kamer heeft dinsdag het voorstel na stemming aangenomen.

Verantwoordelijkheid in balans
Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans worden gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

Belastingdienst
Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De afschaffing gaat in per 1 mei met een overgangsfase van 1 jaar. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

Bron : Elsevier Fiscaal Totaal

  • Deel deze pagina