Berekening kinderalimentatie gewijzigd

Sinds1 april 2013 wordt de hoogte van de kinderalimentatie op een andere manier berekend. Het kan dus zijn dat u op basis van deze nieuwe berekeningsmethode een ander bedrag aan alimentatie moet voldoen. Hoe zit dat?

Door de wijzigingen moet het makkelijker worden om de kinderalimentatie te berekenen, o.a. door het gebruik van de zgn. ‘draagkrachttabel’.

Wat verandert er?

  1. Berekening zorgbehoefte. De grootste verandering is de manier waarop de zorgbehoefte van de kinderen wordt berekend (zeg maar: de kosten daarvan). Op deze zorgbehoefte wordt het kindgebonden budget (het KGB) volledig in mindering gebracht. De ouder bij wie het kind staat ingeschreven, heeft recht op dit KGB. Het KGB is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het KGB verlaagt dus de zorgbehoefte, waardoor ook de te betalen alimentatie lager zal uitvallen.
  2. Zorgkorting. Een tweede grote verandering is de invoering van de zorgkorting. Voortaan wordt er bij voldoende draagkracht een zorgkorting (tussen 15 en 35%) toegepast die afhankelijk is van het aantal dagen dat de kinderen bij de andere ouder zijn.
  3. Schattingen. Een derde verandering is dat de draagkracht wordt vastgesteld op basis van geschatte (forfaitaire) bedragen en niet op basis van de daadwerkelijke lasten. Daarvoor is een draagkrachttabel opgesteld. Hierdoor moet het makkelijker worden om zelf de draagkracht te bepalen.

Wat zijn de gevolgen?

Bovengenoemde veranderingen kunnen leiden tot lagere bedragen aan kinderalimentatie. Met name in gevallen waarin de verzorgende ouder recht heeft op een bedrag aan kindgebonden budget.

Hoe pakt dat dan uit?

Voorbeeld. Loes en Marc hebben twee kinderen.De behoefte van de kinderen bedraagt € 505,-. Het KGB bedraagt € 100,- per maand. Het eigen aandeel van de ouders is dan € 405,- per maand.

Loes heeft een draagkracht van € 140,-per maand en vader heeft een draagkracht van € 527,- per maand inclusief fiscaal voordeel. De totale draagkracht van beide ouders is € 667,-. Er is dus voldoende draagkracht om het eigen aandeel van € 405,- te voldoen. Daarnaast is er sprake van een ‘standaardomgangsregeling’ van één weekend per twee weken. Op basis daarvan is een zorgkorting van 15% van toepassing. De korting is 15% van € 405,-, derhalve € 61,- per maand.

Welk bedrag moet Marc nu aan kinderalimentatie betalen? Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt: draagkracht man/totale draagkracht x eigen aandeel ouders minus zorgkorting. Dus: 527/667 x € 405,- -/- € 61,- = € 259,- per maand. Uit deze berekening blijkt dat Marc maandelijks € 259,- kinderalimentatie moet betalen aan Loes. Op basis van de oude regeling zou de alimentatie minstens € 100,- per maand hoger uitgevallen zijn.

Nieuwe regels voor nieuwe gevallen. De nieuwe berekening is van toepassing op kinderalimentatie die ná 1 april 2013 wordt vastgesteld of gewijzigd. Voor bestaande situaties verandert er in eerste instantie niets. Deskundigen gaan ervan uit dat de nieuwe berekeningsmethode geen reden is om de rechter te vragen de kinderalimentatie aan te passen. Het is echter op dit moment nog onduidelijk hoe rechters hiermee omgaan. Tip. Over­­leg met uw advocaat of het indienen van een wijzigingsverzoek voor u zinvol kan zijn.

Bron: Tips & Advies ondernemingsdatabank

  • Deel deze pagina