Beleggingen? Groene projecten met extra voordeel

Heeft u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Belegt u in groene projecten, dan is de Belastingdienst u goed gezind. Dat geldt niet voor de beleggingen in durfkapitaal, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen. De vrij-stellingen hiervoor zijn per 1 januari 2013 vervallen. Voor groene beleggingen echter blijft u een vrijstelling houden in box 3 van maximaal € 56.420 (€ 112.840 voor partners gezamen-lijk). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% (2013) van het vrijgestelde bedrag in box 3. Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profi-teert u niet van de voordelen.

Let op!

Heeft u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, hou er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet telt voor de toeslagen. Groene beleggingen tellen dus mee als vermogen voor de vermogenstoets.

 

Bron: Pleinplus

  • Deel deze pagina