Belastingdienst informeert huurders over verstrekking inkomensindicatie

Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken van de Belastingdienst een brief waarin zij geïnformeerd worden over de verstrekking van een inkomensindicatie aan hun verhuurders.

Nieuwbericht Ministerie van Financiën van 8 april 2014

Op verzoek van verhuurders heeft de Belastingdienst aan die verhuurders een inkomensindicatie afgegeven van hun huurders. Ongeveer twee miljoen huurders ontvangen de komende weken hierover een brief van de Belastingdienst. Aan de Tweede Kamer was toegezegd dat de Belastingdienst de huurders hierover zou inlichten.

Met die inkomensindicatie berekenen de verhuurders de huurverhoging voor 2014. De Belastingdienst is wettelijk verplicht om gegevens over het inkomen te verstrekken. Ze verstrekt echter geen exacte inkomenscijfers maar alleen een indicatie van de inkomenscategorie van het huishoudinkomen. Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen bij de Belastingdienst voor woningen in de gereguleerde sector.

Bron: TaxLive (Kluwer)

  • Deel deze pagina