Alle aftrekposten voor ondernemers op een rij

Voor 1 mei moet uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting binnen zijn, of moet u hiervoor uw uitstel hebben aangevraagd. Zorg dat u zo min mogelijk hoeft te betalen en gebruik alle aftrekposten die er bestaan voor zelfstandigen. Heeft u uw aangifte al verstuurd? Geen nood, u kunt hem gewoon opnieuw versturen. Ook als u al een voorlopige aanslag heeft ontvangen, kunt u gewoon nog eens uw gegevens, nu mét alle aftrekposten, aanbieden.

Grofweg zijn er drie soorten aftrekposten voor (zelfstandig) ondernemers. Ten eerste zijn er de aftrekposten waar elke ondernemer gebruik van kan maken. Daarnaast kunt u de kosten en reserveringen voor uw bedrijf aftrekken. Ook zijn er nog bijzondere aftrekposten, omdat bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie extra worden gestimuleerd.

In eerste instantie is er de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstsandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Verreken uw winst eerst hiermee, daarna kunt u ook reserveringen en kosten voor uw bedrijf aftrekken.

De zelfstandigenaftrek
Als u ondernemer bent voor de Belastingdienst, aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar waarover u aangifte doet nog niet de AOW-leeftijd (65 jaar en 1 maand) had bereikt, mag u 7.280 euro van uw winst aftrekken. Heeft u in 2013 minder winst gemaakt dan 7.280 euro? Dan kunt u de resterende aftrek nog in de komende 9 jaar aftrekken.

De startersaftrek
Heeft u recht op de zelfstandigenaftrek en bent u in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer voor de Belastingdienst geweest? En heeft u in de afgelopen vijf jaar maximaal twee keer aanspraak gemaakt op de zelfstandigenaftrek? Dan mag u gebruik maken van de startersaftrek: 2.123 euro extra aftrekken. Heeft u minder winst gemaakt dan 9.323 euro? Dan mag u de aftrek verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Lukt dit ook niet? U mag het bedrag ook in andere jaren verrekenen.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Als u minimaal 500 uur per jaar besteedt aan speur- en ontwikkelingswerk en u heeft een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl, dan kunt u als zelfstandige het vaste bedrag van 12.310 euro aftrekken. Als u aan de starterscriteria (zie startersaftrek) voldoet, komt hier nog eens 6.157 euro bij.

De meewerkaftrek
Heeft u een fiscale partner en heeft deze minimaal 525 uur in uw zaak meegewerkt en daarvoor minder dan 5.000 euro ontvangen? Afhankelijk van het aantal uren dat uw partner heeft meegewerkt, mag u een percentage van de winst aftrekken. Kijk op de website van de Belastingdienst voor de tarieven.

De stakingsaftrek
Stopt u met de onderneming? U mag eenmaal in uw leven 3.630 euro extra aftrekken. U mag ook extra lijfrentepremie aftrekken. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

MKB-winstvrijstelling
Na alle voorgaande aftrekposten nog winst over? U mag hier 14 procent van aftrekken.

Oudedagsreserve
U mag over 2013 12 procent van de winst met een maximum van 9.542 euro van de winst aftrekken voor uw oude dag, een soort eigen pensioenvoorziening. Vanaf 2014 gaat dit percentage omlaag naar 10,9 procent. Eventuele pensioenpremie kunt u ook aftrekken. Dit gaat dan wel van het maximum voor de oudedagsreserve af. Let op: later betaalt u wel inkomstenbelasting over uw oudedagsreserve. Of u moet er een lijfrente voor kopen. Lees hier over de addertjes in het gras.

Bedrijfsruimte
Heeft u een bedrijfsruimte? U mag verschillende kosten aftrekken zoals de huur van bedrijfsruimte of de afschrijving van gekochte bedrijfsruimte (kijk op de website van de Belastindienst voor alle specificaties), afschrijving en aanschaf van kantoormeubilair, -apparatuur en –behoeften, energiekosten, drukwerk (briefpapier, enveloppes, visitekaartjes e.d.), supplies (toner/inkt-cartridges), porti, schoonmaakkosten, zakelijke telefoongesprekken, uw internetverbinding.

Heeft u een werkruimte in uw eigen huis met eigen ingang en eigen sanitaire voorzieiningen en verdient u hier minimaal 30 procent van uw inkomen? Dan mag u hier ook een aantal kosten van aftrekken. U mag ook kosten aftrekken als u in een huurhuis woont zonder zelfstandige werkruimte.

Transport
Kosten voor zakelijke reizen (ook woon- werkverkeer) mag u aftrekken met 19 cent per kilometer. Of u nu een bedrijfsauto heeft, uw privéwagen ook zakelijk gebruikt, fietst of met het openbaar vervoer reist, u mag de kosten aftrekken. Houd hiervoor een goede rittenadministratie bij. Kosten van een bedrijfsauto mogen ook worden afgeschreven. Bij een privéwagen die u ook zakelijk gebruikt, mag u de kosten naar rato aftrekken.

Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen waar u in investeert mag u in vijf jaar afschrijven en deze kosten mag u aftrekken. Starters (ondernemers die in aanmerking komen voor de startersaftrek) mogen willekeurig afschrijven en dus zelf weten hoe snel zij bedrijfsmiddelen als aftrekpost opvoeren. Voor milieubedrijfsmiddelen mag u ook zelf weten wanneer u deze afschrijft volgens de VAMIL-regeling. Welke zaken hier onder vallen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Let op: koopt u in een jaar voor meer dan 2.300 euro aan bedrijfsmiddelen, die per stuk meer dan 450 euro kostten? Dan kunt u aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en 28 procent extra aftrekken. Er zijn een aantal uitzonderingen op de regeling, zoals auto’s.

Ook investeringen in zaken die uw energieverbruik zullen terugdringen of goed zijn voor het milieu, kunt u extra aftrekken volgens de EIA en de MIA. Welke zaken hiervoor in aanmerking komen, vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (voorheen Agentschap NL) U moet een melding doen bij rvo.nl. Als u een ontvangstbevestiging krijgt, kunt u het bedrijfsmiddel opvoeren als aftrekpost.

Let op, als u de bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek heeft gekregen binnen vijf jaar verkoopt of weggeeft, moet u een deel van de aftrek terugbetalen. Dit heet de desinvesteringsbijtelling.

Reserveringen

  • Egalisatiereserve Heeft u eens in de zoveel tijd hoge kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan uw bedrijfspand? U mag hier elk jaar een bedrag voor reserveren en dit aftrekken.
  • Herinvesteringsreserve Een bedrijfsmiddel verkocht? U hoeft de opbrengst niet als winst op te geven als u het reserveert om weer een bedrijfsmiddel te kopen.

Overig
Ook andere zakelijke kosten, zoals verzekeringen en vakliteratuur, mag u als aftrekpost opvoeren.

Goede doelen
Geeft u tussen de 1 en 10 procent van uw verzamelinkomen aan een goed doel dat de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, het staat op de website van het doel) heeft en krijgt u hier niets voor terug? Deze giften zijn aftrekbaar. U kunt ook periodiek een goed doel steunen, dan geldt geen minimum of maximum. Sinds dit jaar hoeft u de gift niet meer bij de notaris vast te leggen, maar mag dit ook in een onderling contract tussen de instelling en u.

Let op bij uw aangifte: voor alle aftrekposten geldt dat de Belastingdienst om bewijsmateriaal kan vragen. Leg dus een goed (elektronisch) archief aan met al uw bonnetjes, facturen en gegevens.

Bron: De Zaak.nl

  • Deel deze pagina