Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

Niet aftrekbare ziektekosten in 2013

Niet alles is aftrekbaar. Dat was in 2012 al zo en dat is in 2013 ook het geval. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering;
 • Uw bril, contactlenzen;
 • Een huisapotheek;
 • Het verplicht eigen risico;
 • Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO;
 • Het vrijwillig eigen risico;
 • Kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie;
 • Ziektekosten die worden vergoed.

 

Rollator en eigen bijdrage gehoorapparaat niet aftrekbaar in 2013 als medische hulpmiddelen?

Dan zijn er een aantal zorgkosten die niet meer in het basispakket zitten of ten dele worden vergoed. Niet meer in het basispakket zitten in 2013:

 • De rollator, looprek of de okselkruk;
 • Een gehoorapparaat: 75% wordt nog vergoed. De eigen bijdrage van 25% is niet aftrekbaar, eventuele meerkosten voor een duurder apparaat wel;
 • Ivf-behandelingen voor een vrouw boven de 43;
 • De eerste twee ivf-behandelingen als meer dan één embryo wordt teruggeplaatst en de vrouw jonger is dan 38.

 

Wel aftrekbare ziektekosten in 2013, specifieke zorgkosten 2013

Maar dan nog zijn er allerlei uitgaven van een chronisch zieke, dieet en andere zorgkosten fiscaal aftrekbaar voor het deel dat niet door de verzekeraar, werkgever of gemeente wordt betaald:

 • Kosten van geneeskundige en heelkundige hulp;
 • Hulpmiddelen om zo veel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hierboven genoemde;
 • Medisch noodzakelijke aanpassingen aan het huis;
 • Vervoerskosten van uzelf naar een arts, huisarts of ziekenhuis, maar ook de kosten van vervoer voor ziekenbezoek van uw partner;
 • Extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 310 of € 775 zodra de kosten hoger zijn dan € 620;
 • De kosten van extra gezinshulp.

 

Wat wordt verstaan onder geneeskundige hulp?

De belastingdienst verstaat onder geneeskundige hulp alle heelkundige hulp van:

 • Uw huisarts, tandarts;
 • Een specialist, een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist, een oefentherapeut, een orthopedist, een podotherapeut, een mondhygiënist, een huidtherapeut;
 • De verpleging in een ziekenhuis, de kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling;
 • Acupunctuur, homeopathie.

Als de behandeling door een paramedicus is, kan fiscus vragen om een verklaring van de behandelende paramedicus vragen waarin deze aangeeft wat de behandeling inhoudt. De acupunctuur en homeopathie moeten op voorschrift en onder de begeleiding van een arts plaats vinden om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

 

Bron:  InfoNu!

 • Deel deze pagina