Tip 7. Schat het arbeidsongeschiktheidsrisico goed in

Als zzp’er bent u niet automatisch verzekerd tegen inkomensderving door arbeidsongeschiktheid. U moet dus zelf zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die zijn kostbaar, maar wel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Ga niet over één nacht ijs. Probeer uw risico op arbeidsongeschiktheid en wat u dan nodig zou hebben goed in te schatten. Sluit een verzekering af die alléén uitkeert als het ècht nodig is. Haal altijd meerdere offertes bij diverse verzekeraars en vergelijk de voorwaarden goed. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die pas uitkeren op het moment dat u 80% of méér arbeidsongeschikt bent, zijn niet aantrekkelijk. De kans dat je voor vier vijfde arbeidsongeschikt wordt verklaard, is namelijk niet erg groot.

Een aantal dingen die premiebepalend zijn :

– de hoogte van het te verzekeren bedrag
– de wachttijd voordat er uitkering plaatsvindt (hoe langer de wachttijd (uw eigen risicotermijn), hoe lager de premie)
– wilt u verzekeren voor beroepsarbeidsongeschiktheid (d.w.z. dat u uitkeringen ontvangt als u uw beroep niet meer uit kunt oefenen) of accepteert u dat u ingeval van arbeidsongeschiktheid wel andere werkzaamheden kunt verrichten en zo dus toch weer aan het werk kunt/moet

  • Deel deze pagina