Nieuwsarchief van: oktober 2013

Versobering zelfstandigenaftrek teruggedraaid, verlaging box 2-tarief

Afgelopen vrijdagavond is de Tweede Kamer geïnformeerd over het akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP rond de begrotingsafspraken 2014. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan en het box 2-tarief gaat naar 22%, maar de BPM wordt vanaf 2015 duurder door aanscherping van de CO2-grenzen.  Hieronder alle fiscale maatregelen uit het aanvullend pakket op een rij: De […]

Toeslagen en belastingteruggaven op 1 rekeningnummer

  De Belastingdienst gaat vanaf 1 december niet meer toeslagen of belastingteruggaven op verschillende rekeningnummers uitbetalen. Belastingdienst:  ‘Door nieuwe wetgeving betalen wij vanaf 1 december uw toeslagen en de meeste belastingteruggaven op 1 rekeningnummer uit. Dit rekeningnummer moet op uw naam staan. Bedragen die voor u bestemd zijn, kunnen we alleen nog aan u uitbetalen. […]

Schenken in 2013 of in 2014?

Wat is verstandiger: schenken in 2013 of in 2014? Eén van de fiscale maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, is de verhoging van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling naar € 100.000. Deze tijdelijke maatregel is door een Besluit van het Ministerie van Financiën al op 1 oktober jl. van kracht geworden. Deze goedkeuring eindigt op 31 december 2013. Als het Belastingplan 2014 ongewijzigd […]