Nieuwsarchief van: augustus 2013

Automatische verlenging VAR vervalt

Met ingang van 2013 vervalt de mogelijkheid tot automatische verlenging van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit betekent feitelijk dat voor het kalenderjaar 2014 geen automatische verlenging van de eerder afgegeven verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer zal plaatsvinden. Voor de automatische verlenging van de VAR voor het kalenderjaar 2013 heeft de voorgestelde wijziging geen gevolgen. Dit meldt […]