17 bespaartips voor 2016

Geld besparen op uw belastingen, uw verzekeringen, uw huis en uw hypotheek? Meer rendement op sparen, beleggen en uw pensioen? Met onderstaande praktische tips begint u het nieuwe jaar financieel een stuk voordeliger.

1 Zorg voor overzicht

Als u uw financiële administratie op orde heeft, weet u wat erin komt en wat eruit gaat. Hoe meer overzicht u heeft, des te beter u ziet waar nog wat te besparen valt. Wat heeft u aan spaarrekeningen, deposito’s, beleggingen, levensverzekeringen en pensioenen? Verzamel alle contracten en overzichten en bewaar ze meteen op een vaste plaats. Hef overbodige (spaar)rekeningen en creditcards op. En vermijd ingewikkelde constructies.

2 Laat geen geld liggen

Met internet is het vergelijken van producten en diensten een fluitje van een cent. Wie een beetje handig googelt, betaalt nooit te veel voor bijvoorbeeld een (auto)verzekering. Kijk meteen of het zinvol is televisie, vaste telefoon en internet via een alles-in-één-pakket te nemen en vergelijk uw energieleverancier met de concurrentie (bijvoorbeeld op www.gaslicht.com of www.pricewise.nl). Vergelijk overigens niet alleen op prijs maar ook op de voorwaarden. En als u toch bezig bent, zeg dan meteen het abonnement op van kranten en tijdschriften die altijd ongelezen naar het oud papier gaan.

3 Check uw verzekeringen

De hoofdregel van verzekeren: verzeker alleen risico’s die u niet zelf kunt dragen en sluit geen overbodige verzekeringen af. Toch houdt niet iedereen zich hieraan. We zien regelmatig dat mensen schadeverzekeringen hebben die elkaar — op punten of integraal — overlappen (ook als het om ziektekosten gaat). Dat is zonde van het geld, want u betaalt dubbel premie terwijl u bij daadwerkelijke schade niet dubbel krijgt uitgekeerd. Ons devies: schrap overbodige verzekeringen, zelfs al kosten ze u weinig. Pak de ordner met polissen erbij en maak een overzicht van de zaken waar u voor verzekerd bent. Zo krijgt u beter inzicht en dat stelt u in staat precies te bepalen wat nog wel moet en wat u niet meer hoeft te verzekeren. U zult zien dat het loont!

▹ Vergelijkingssites als www.independer.nl, www.hoyhoy.nl en www.consumentenbond.nl zijn goede instrumenten ter oriëntatie, om te vergelijken en ook om af te sluiten. Let op: de uitkomsten verschillen, omdat met de aanbieders soms afspraken worden gemaakt. Ook verschillen de administratie- en afsluitkosten per site. Gebruik daarom altijd meerdere vergelijkingssites en raadpleeg ook de sites van de desbetreffende verzekeraars zelf!

4 Zoek actief naar de hoogste rente…

Heel vroeger gaven banken uit zichzelf een mooie rente op positief saldo. Das war einmal… De rente is hard op weg naar 0 procent en u moet nu zelf goed in de gaten houden waar u de hoogste rente op uw geld kunt krijgen. Houd er rekening mee dat veel banken langzaam en onaangekondigd de rente laten teruglopen. Het verschil loopt al gauw op tot 0,5 procent, reden waarom het absoluut zin heeft om uw spaarrekening(en) ten minste één keer per half jaar kritisch tegen het licht te houden. Bij een saldo van 30.000 euro levert zo’n verschil jaarlijks 150 euro extra op. Da’s toch weer snel verdiend!

Een overzicht van de actuele rentetarieven kunt u onder meer vinden op www.spaarinformatie.nl. En kijk ook eens op www.vanspaarbankveranderen.nl

5…en kijk ook verder dan sparen

Na inflatiecorrectie en vermogensrendementsheffing teert ons spaargeld hoe dan ook in. Maar er zijn methoden om uw spaargeld beter tot zijn recht te laten komen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een familiebank, te investeren in uw eigen woning of te gaan beleggen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Het belangrijkst is dat u uw vermogen niet laat verpieteren maar ermee aan de slag gaat!

6 Check uw beleggingen

Van uw beleggingsrendement wordt 80 procent bepaald door de verdeling tussen vastrentende waarden — spaardeposito’s en obligaties e.d. —, onroerend goed en aandelen. Zorg er dus voor dat de verdeling van uw portefeuille goed aansluit bij uw risicoprofiel. Passen uw beleggingen nog bij uw huidige situatie en risicoprofiel? Zo nee, pas ze dan aan. Vraag uw beleggingsadviseur — of, beter nog, een onafhankelijk adviseur die op uurtarief werkt — om uw portefeuille met u door te nemen (en waar nodig bij te stellen). Licht niet alleen uw spaargeld en beleggingen door, maar ook uw pensioenpolis, uw hypotheekpolis, enzovoorts.

▹ Het klinkt misschien tegenstrijdig maar ook in geldzaken geldt dat ‘less is more’. Stroomlijn uw financiële huishouding, houd het eenvoudig en transparant: beleg in de index en/of in een goed presterend, wereldwijd beleggingsfonds. En wees terughoudend met complexe beleggingsproducten.

7 Beperk de kosten van beleggen

Beleggen brengt altijd — al dan niet verborgen — kosten met zich mee, zoals aan- en verkoopkosten, beheerkosten en niet te vergeten valutakosten. Omdat al die kosten een grote invloed hebben op het uiteindelijke rendement, zouden beleggers er extra alert op moeten zijn. Tip van de redactie: indexfondsen kennen relatief lage kosten, hebben een goede spreiding en zijn transparant.

▹ Online beleggen is de goedkoopste manier om te beleggen, maar er zijn forse prijsverschillen tussen online-brokers. De tarieven kunt u vergelijken op www.brokertarieven.nl

8 Profiteer van de lage rente

Gezien de huidige, historisch lage rentestand betalen veel mensen eigenlijk te veel hypotheekrente. Het kan zinvol zijn om de hypotheekrente opnieuw vast te zetten bij uw eigen bank. Waarschijnlijk betaalt u dan wel boeterente. U kunt ook naar een andere bank, maar doe dat niet zomaar: met het oversluiten van een hypotheek zijn kosten gemoeid, zoals notariskosten, taxatiekosten en advieskosten. Al deze kosten moet u binnen enkele jaren kunnen ‘terugverdienen’ met de lagere maandlasten, anders heeft opnieuw vastzetten van de rente of oversluiten geen zin. Raadpleeg dus vooraf altijd een hypotheekadviseur.

LET OP: Een lagere hypotheekrente kan onvoordelig uitpakken bij een (bank)spaarhypotheek, zeker als u ook nog boeterente moet betalen. Win dus altijd van tevoren deskundig advies in!

9 Overweeg aflossen

In de praktijk is het voor veel AOW’ers vaak aantrekkelijk om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen, vooral als ze een kleine (rest)hypotheek hebben en een aardige som spaargeld op de bank. U kunt ons vragen om een berekening te maken of en hoeveel voordeliger het kan zijn om de hypotheek (deels) af te lossen.

10 Profiteer dubbel van de familiebank

Wilt u profiteren van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en de voordelen van de familiebank? Schenk dan aan uw kind(eren) tot het bedrag van de vrijstelling en leen dit geld vervolgens terug voor het aflossen van uw hypotheek. Op die manier wordt de hypotheek langzaam maar zeker overgeheveld van de echte bank naar de familiebank.

11 Vraag toeslagen aan

Bent u minder gaan werken, al dan niet vrijwillig gestopt met werken of met pensioen? Heeft u uw huis verkocht en bent u gaan huren? Of is er niets veranderd, maar kunt u profiteren van de stijging van de inkomensgrens voor de toeslagen? Het zijn allemaal goede aanleidingen om nog eens te kijken of u recht heeft gekregen op (meer) toeslagen. U kunt het zelf berekenen op www.toeslagen.nl

12 Betaal uw voorlopige aanslag ineens

Klopt uw voorlopige aanslag 2016 en moet u op grond daarvan belasting betalen? Als u het geld heeft liggen en kunt missen, zou u kunnen overwegen gebruik te maken van de betalingskorting door de hele aanslag ineens te betalen. De korting is gebaseerd op de invorderingsrente (momenteel 4 procent). Door ineens te betalen verdient u dus aanzienlijk meer dan als u het geld op een spaarrekening laat staan (de rente van vrij opneembare spaartegoeden en kortlopende deposito’s is momenteel nauwelijks meer dan 0,7 procent!). De betalingskorting vermindert direct het te betalen bedrag. In uw voorlopige aanslag staat wat u precies krijgt (onder ‘betalingskorting’).

▹ U heeft alleen recht op de betalingskorting als u ervoor zorgt dat het te betalen bedrag vóór het verstrijken van de eerste termijn op de rekening van de Belastingdienst staat (voor de huidige aanslagen is dat in de regel vóór 29 februari). Betaal niet te vroeg, maar bijvoorbeeld op 23 februari (zo vangt u nog een maand rente). Voorkom echter dat u de betaling vergeet en boek de betaling alvast in op die datum met behulp van elektronisch bankieren. Zorg ervoor dat uw rekening voldoende saldo heeft.

13 Doe vooral aangifte!

Doet u nooit aangifte of heeft de Belastingdienst u een brief geschreven waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen? Doe het toch maar wel. Het is de enige manier om erachter te komen dat u geen geld laat liggen. Veel ouderen hebben bijvoorbeeld recht op een belastingteruggaaf om de simpele reden dat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een laag inkomen hebben (ouderenkorting) en/of alleenstaand zijn (alleenstaande-ouderenkorting). En ouders hebben vaak recht op een belastingteruggaaf omdat ze kinderen hebben en daardoor een belastingkorting van toepassing is. Maar u moet wel aangifte doen!

▹ In 2016 kunt u nog aangifte doen over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Ons devies: vul eerst de aangifte in om te kijken wat u terug kunt krijgen en doe dat elektronisch, dat scheelt heel wat rekenwerk. Heeft u een fiscaal partner, doe dan samen aangifte. Zo kunt u aftrekposten en vermogen optimaal verdelen en haalt u het maximale uit de aangifte.

14 Koop pensioen bij en creëer een aftrekpost

Heeft u aantoonbaar pensioentekort? Om uw pensioen te zijner tijd aan te kunnen vullen, mag u een aftrekbaar bedrag voor een lijfrente opzij zetten. Dat is overigens alléén interessant als de toekomstige uitkeringen tegen een lager belastingtarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de inleg nu worden afgetrokken. Of als u over de inleg nog jaren 1,2 procent vermogensrendementsheffing zou moeten betalen. Hoeveel u maximaal kunt aftrekken in uw belastingaangifte hangt af van de zogenaamde ‘jaar- en reserveringsruimte’. Voor het opbouwen van lijfrente kunt u het beste terecht bij banken. Vergelijk ze op www.123lijfrente.nl en www.moneywise.nl

▹ Check wel altijd de voorwaarden op de site van de aanbieder.

15 Vergeet niet te middelen

Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt — waarschijnlijk — te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dat heet ‘middeling’. Maar de Belastingdienst maakt het ons belastingbetalers niet gemakkelijk: u moet zèlf een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst, schriftelijk, om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. Bovendien geldt een drempel van 545 euro. U krijgt dus alleen terug wat boven die drempel uitkomt. Is het bedrag van wat u eigenlijk terug zou moeten krijgen lager, dan komt u niet in aanmerking voor belastingteruggave. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief is vastgesteld.

16 Schenk eens een lijfrentetermijn

Bent u in het bezit van zogenaamde ‘oud-regimepolissen’ (koopsompolissen van vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen van vóór 16 oktober 1990)? Het kan fiscaal voordelig zijn om de uitkeringen aan uw meerderjarige (klein)kinderen te schenken (als ze nog niets of weinig verdienen), of aan uw partner (als u met hem of haar niet gehuwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan) of aan uw moeder die alleen AOW heeft.

▹ Vraag ons hoe dit precies werkt.

17 Regel de erfenis goed

De meest onderschatte belasting is de erfbelasting. Wij zien veel abonnees die tijdens het leven een aardig kapitaal hebben opgebouwd en op elke euro inkomstenbelasting proberen te besparen maar postuum vele duizenden euro’s (of meer!) laten liggen doordat ze de erfenis niet goed hebben geregeld. Ook al profiteert u er zelf niet meer van, een goed testament gecombineerd met een slim schenkingsplan kan veel geld besparen. Uiteraard moet u er ook voor zorgen dat er genoeg overblijft om zelf comfortabel verder te leven. Maar gelukkig is ook dat goed te regelen!

Bron: fiscalert.

  • Deel deze pagina