Tips voor woningeigenaren

Maak gebruik van de tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling

Ontvangt u tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 een schenking van maximaal € 100.000 (per schenker) voor de eigen woning, dan bent u hierover geen schenkbelasting verschul-digd. Het geld moet u dan wel daadwerkelijk gebruiken voor de aankoop van een eigen wo-ning, voor een verbouwing of om uw hypotheekschuld af te lossen.

Iedereen mag tijdelijk van een ouder, familielid of willekeurige derde een onbelaste schen-king ontvangen van maximaal € 100.000 voor de eigen woning. De relatie tussen schenker en ontvanger (ouder-kind) en de leeftijdsgrens van de ontvanger (tussen 18 en 40 jaar) spe-len even niet. Het is dus ook mogelijk om meerdere malen € 100.000 te ontvangen, mits af-komstig van verschillende schenkers.

Wel is er een beperking als u al eerder van uw ouder een bedrag geschonken heeft gekre-gen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling (2013: € 51.407). Uw ouder mag het eerder geschonken bedrag dan nog aanvullen tot maximaal € 100.000.

Tip: De verplichte notariële akte bij een schenking voor de eigen woning is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er moet wel altijd aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte kunt u aangeven dat de schenkingsvrijstelling van toepassing is.

Wel is er een beperking als u al eerder van uw ouder een bedrag geschonken heeft gekre-gen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling (2013: € 51.407). Uw ouder mag het eerder geschonken bedrag dan nog aanvullen tot maximaal € 100.000.

Tip: De verplichte notariële akte bij een schenking voor de eigen woning is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er moet wel altijd aangifte schenkbelasting worden gedaan. In deze aangifte kunt u aangeven dat de schenkingsvrijstelling van toepassing is.

Restschuld na verkoop? Rente aftrekbaar

Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017, kunt u tijdelijk (maximaal tien jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. U hoeft de schuld niet af te lossen. Na tien jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar.

Tip: Ontvangt u een schenking voor de eigen woning, dan mag u dit bedrag ook gebruiken om de restschuld mee af te lossen.

Rond uw verbouwing in 2013 af

Bent u in 2012 een verbouwing begonnen, waar u pas in 2013 de financiering van heeft kun-nen regelen, dan valt de rente van deze financiering ook nog onder de oude regels. Verplich-te aflossing voor hypotheekrenteaftrek is dan niet vereist. Zorg er wel voor dat u in dat geval een schriftelijke overeenkomst van de aannemer kunt overleggen. Bovendien moet de ver-bouwing zijn afgerond in 2013.

Betaal hypotheekrente vooruit

Betaalt u belasting in box 3, dan kan het verstandig zijn om alvast hypotheekrente van vol-gend jaar vooruit te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Ook als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt, kan het verstandig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente vooruit te betalen. U heeft dan nu wat extra renteaftrek tegen een hoger tarief.

Vooruitbetalen kan alleen als u de spelregels in acht neemt. Zo moet de rente die u in 2013 vooruitbetaalt betrekking hebben op de eerste zes maanden van 2014. Betaalt u voor meer maanden vooruit, dan is de vooruitbetaalde rente niet aftrekbaar in 2013. Deze rente wordt dan evenredig verdeeld over de kalendermaanden waarop de rentebetaling betrekking heeft. Overleg ook met de hypotheekverstrekker of vooruitbetaling van rente wel mogelijk is.

Let op! Wanneer u hypotheekrente vooruitbetaalt, kan het zijn dat u in een bepaald jaar voldoet aan de voorwaarden voor aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (u betaalt min-der rente dan het eigenwoningforfait). Die vlieger gaat helaas niet op. De Belastingdienst verbiedt in een dergelijke situatie het gebruik van deze faciliteit.

Los een kleine hypotheek af

Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwo-ningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box 3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur.

Verbouwing ook in 2014 aantrekkelijk

Heeft u verbouwingsplannen, dan hoeft u dat niet nog snel dit jaar te realiseren om te kun-nen profiteren van het lage btw-tarief. Onlangs is namelijk besloten om het tijdelijk lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen te verlengen tot eind volgend jaar. Uw verbouwing hoeft dus niet voor 1 maart 2014 te zijn afgerond, maar wel voor 31 december 2014.

Meld uw woninglening bij de Belastingdienst

Heeft u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank of een andere fi-nanciële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de bv, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ dat de Belastingdienst op haar website ter beschikking stelt. U stuurt het formulier op bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014.

Dubbele woonlasten? De overheid verzacht de pijn

Zéér recentelijk is bekend geworden dat twee crisismaatregelen voor mensen met dubbele woonlasten nog een jaar worden verlengd. De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur blijft ook in 2014 bestaan. Dat betekent dat als u uw woning tijdelijk ver-huurt in afwachting van verkoop, deze tijdelijke verhuur moet zijn beëindigd vóór 1 januari 2015 om nog gebruik te kunnen maken van de regeling.

Daarnaast blijft de termijn voor de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de huidige leegstaan-de woning die te koop staat en de nieuwe woning ook in 2014 op drie jaar staan. In 2015 gaat deze pas weer naar twee jaar. Hierdoor kan een sinds 2011 leegstaande woning die bestemd is voor de verkoop nog steeds worden aangemerkt als eigen woning.

Bron: Pleinplus

 

  • Deel deze pagina