Situatie met betrekking tot één bankrekeningnummer

  • De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die betrekking heeft op de situatie rond één bankrekeningnummer. Hij vertelt de Kamer onder meer dat hij van plan is om in het kader van één bankrekeningnummer een tweetal maatregelen door te voeren die er toe moeten bijdragen dat de uitbetaling aan burgers en bedrijven niet opnieuw in de knel komt zonder dat daarbij concessies gedaan worden aan een fraudebestendig uitbetalingsbeleid. Het gaat om de volgende maatregelen: 1. De verlenging van het overgangsrecht tot 1 juli 2015: Gedurende het overgangsrecht betaalt de Belastingdienst nog uit op het bekende oude rekeningnummer voor die burgers en bedrijven waarvoor de Belastingdienst nog geen geverifieerd rekeningnummer tot haar beschikking heeft. De staatssecretaris wil zo vermijden dat opnieuw een grote groep goedwillende burgers gedupeerd wordt. 2. Uitsluiting van de omzetbelasting van de tenaamstellingsverplichting. Gebleken is dat het risico op identiteitsfraude bij de omzetbelasting beperkt is en dat dit risico door andere (minder zware) maatregelen in het proces afgedekt kan worden, danwel reeds afgedicht is. Verder deelt hij mee dat ten aanzien van de tenaamstellingsverplichting bij burgers het verificatieproces binnen de huidige opzet zal worden aangepast zodat het soepeler verloopt voor zowel burgers als voor de Belastingdienst. Deze aanpassingen zullen begin 2015 gerealiseerd zijn. Daarnaast beantwoordt de staatssecretaris een aantal vragen over de Belastingdienst. Zo vermeldt hij met betrekking tot de fraudeaanpak dat de Belastingdienst/Toeslagen per 1 januari 2014 een aantal mogelijkheden heeft gekregen om fraude met toeslagen beter te bestrijden. Zo is de beslissingstermijn verlengd naar 13 weken. Deze termijn kan met nog eens 13 weken verlengd worden als er sprake is van een risicovolle aanvraag. Verder past de Belastingdienst/Toeslagen de maatregel toe dat een aanvrager bekend moet zijn bij de Belastingdienst. Is hij dat niet dan krijgt hij geen voorschot.

     

    Bron: TaxLive

  • Deel deze pagina