Geen verlenging tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting

Pas in de loop van 2015 wordt duidelijk in welke mate in 2014 een beroep is gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling en voor welk bedrag men een beroep heeft gedaan op deze vrijstelling. Ook is nu nog niet aan te geven welke belastingderving naar verwachting met de regeling is gemoeid. Wel is duidelijk dat deze tijdelijk verruimde vrijstelling niet wordt verlengd. Dat antwoordt staatssecretaris [...]

Duurzame energie aantrekkelijker voor huurders

Zelf energie opwekken wordt voor mensen die in een huurhuis wonen aantrekkelijk. Huurders met zonnepanelen op hun dak van de verhuurder, kunnen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor korting op de energiebelasting. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer. "Het wordt steeds aantrekkelijker om te investeren in je eigen energieopwekking, bijvoorbeeld [...]

Verbouwing langer tegen laag tarief

Het btw-tarief op verbouwingen en renovaties blijft nog een half jaar op 6 procent. Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties geldt nog zes maanden langer, hebben kabinet en oppositiepartijen afgesproken bij de begrotingsbesprekingen, meldt Nieuwsuur op basis van Haagse bronnen. Onderhandelaars spraken in februari 2013 af het btw-tarief op verbouwingen en renovaties te verlagen van [...]

U mag salaris straks niet meer contant uitbetalen

9 juli 2014 - Het ziet ernaar uit dat u per 1 januari 2015 niet meer het volledige loon van een werknemer contant aan hem mag uitbetalen. Werknemers moeten straks in ieder geval het minimumloon op hun rekening gestort krijgen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies die onderbetaling en uitbuiting moet tegengaan. In de tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies (pdf) [...]

Situatie met betrekking tot één bankrekeningnummer

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven die betrekking heeft op de situatie rond één bankrekeningnummer. Hij vertelt de Kamer onder meer dat hij van plan is om in het kader van één bankrekeningnummer een tweetal maatregelen door te voeren die er toe moeten bijdragen dat de uitbetaling aan burgers en bedrijven niet opnieuw in de knel komt zonder [...]