Vermogenstoets: belastingnadeel of -voordeel?

Vanaf dit jaar geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Ook is de eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met vermogen verhoogd. Heeft u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, hou dan uw vermogen – zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 – in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermo-genstoets voor deze beide toeslagen wanneer u boven [...]

Eindejaarstip: aftrek lijfrentepremie

  Aftrek lijfrentepremie mogelijk, maar let op! Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleg-gingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt op-gebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Als u aan dit criterium voldoet, is het zaak dat u de premies daadwerkelijk in [...]

Vraag nu de VAR voor 2014 aan

Sinds 1 september kunt u de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) voor 2014 aanvragen. Wacht er niet te lang mee! Geldigheidsduur Een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Tenzij u voldoet aan de voorwaarden om een VAR automatisch te ontvangen (zie onder), moet u hem steeds opnieuw aanvragen. Zo'n aanvraag kan elk jaar vanaf 1 september. Dat betekent dat u sinds kort [...]

Versobering zelfstandigenaftrek teruggedraaid, verlaging box 2-tarief

Afgelopen vrijdagavond is de Tweede Kamer geïnformeerd over het akkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP rond de begrotingsafspraken 2014. De zelfstandigenaftrek blijft bestaan en het box 2-tarief gaat naar 22%, maar de BPM wordt vanaf 2015 duurder door aanscherping van de CO2-grenzen.  Hieronder alle fiscale maatregelen uit het aanvullend pakket op een rij: De [...]

Toeslagen en belastingteruggaven op 1 rekeningnummer

  De Belastingdienst gaat vanaf 1 december niet meer toeslagen of belastingteruggaven op verschillende rekeningnummers uitbetalen. Belastingdienst:  ‘Door nieuwe wetgeving betalen wij vanaf 1 december uw toeslagen en de meeste belastingteruggaven op 1 rekeningnummer uit. Dit rekeningnummer moet op uw naam staan. Bedragen die voor u bestemd zijn, kunnen we alleen nog aan u uitbetalen. [...]