Belasting box 3 strijdig met Europees verdrag?

De huidige belasting in box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, zou in strijd kunnen zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad (HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:812). Volgens de Hoge Raad is belastingheffing over een vast rendement op zichzelf niet onredelijk of in strijd met de Europese regels. De vermogensrendementsheffing [...]

Vrijwilligerswerk en fiscus

De fiscale (on)mogelijkheden bij vrijwilligerswerk roepen in de praktijk vaak vragen op. Bovendien houdt de Belastingdienst vergoedingsregelingen momenteel kritisch onder de loep. Wat mag en kan er nog? In Nederland zijn naar schatting ruim 5 miljoen vrijwilligers actief. Sommigen krijgen daarvoor een vergoeding, sommigen krijgen niets. Soms ziet een vrijwilliger af van een vergoeding terwijl hij [...]

Ruim 5,2 miljoen aangiftes ingediend

De Belastingdienst heeft tweederde van de aangiften inmiddels ontvangen. Maar liefst 5,2 miljoen mensen hebben namelijk al aangifte gedaan voor 1 april. Veel mensen houden zich daarmee toch aan de oude vertrouwde datum. Sinds dit jaar krijgt iedereen die vóór 15 april aangifte doet vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Vóór 1 mei moet iedereen die een aangiftebrief heeft ontvangen [...]

Onverwacht bijbetalen na aangifte

Tussen 5 en 6 miljoen belastingplichtigen krijgen via hun aanslag inkomstenbelasting 2014 te maken met een lagere teruggave van belasting of een hogere bijbetaling. Moet u onverwacht bijbetalen of krijgt u onverwacht minder belasting terug? Daar kan een goede reden voor zijn, namelijk: de algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk geworden als één van de partners weinig inkomsten heeft [...]

Slim verdelen!

Fiscaal partners mogen bepaalde inkomsten, aftrekposten en vermogen in de aangifte onderling verdelen. Daardoor valt geld te verdienen. Een voorbeeld: de ene fiscaal partner zit met de top van het inkomen in het 36,25%-tarief, de andere betaalt 42%. In deze situatie is het voordelig om (een deel van) de aftrekposten naar de meestverdienende partner te schuiven. Verdelen doet u in de aangifte onder [...]