Middeninkomens zien nettoloon stijgen

Mensen met een bruto maandinkomen tussen de 1.750 en 8.000 euro zien hun nettoloon volgend jaar stijgen.

Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker Salar.

Bruto-inkomens van tussen de 3.500 en 7.000 euro gaan er tenminste 1 procent op vooruit. De positieve effecten zijn te danken aan de verhoging van de arbeidskorting en de verruiming van de belastingschijf van 42 procent. Mensen met een brutoloon tot en met 1.500 euro gaan er netto iets op achteruit. Dat is te wijten aan de verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25 procent.

Vakantiegeld

Het nettovakantiegeld bij alle bruto-inkomens tot 7.500 daalt juist. Bij inkomens vanaf 7.500 euro per maand wordt dat echter wel gecompenseerd door de toename van het maandelijkse nettoloon. De berekening is gebaseerd op de cijfers, premies en heffingen van 2015. Met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen, wijzigingingen in de inkomstenbelasting en cao-verhogingen is geen rekening gehouden.

Bron: Nu.nl

  • Deel deze pagina