Eindejaarstip: aftrek lijfrentepremie

 

Aftrek lijfrentepremie mogelijk, maar let op!

Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleg-gingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt op-gebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Als u aan dit criterium voldoet, is het zaak dat u de premies daadwerkelijk in 2013 betaalt! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2013 in aftrek brengen.

Er is een uitzondering op de regel dat lijfrentepremies alleen aftrekbaar zijn als zij ook daad-werkelijk in dat jaar betaald zijn. Staakt u als ondernemer uw onderneming in 2013 en zet u de stakingswinst vóór 1 juli 2014 om in een lijfrente, dan is de premie aftrekbaar mits u deze in de eerste zes maanden van volgend jaar betaalt. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente.

Tip

Wanneer uw onderneming overgaat van een eenmanszaak naar een bv, kunt u de lijfrente onderbrengen bij de voortzettende onderneming. U kunt dan een lijfrente bedingen bij uw bv in plaats van bij een bank of verzekeraar. Bovendien hoeft u niet af te rekenen over (een deel van) de stakingswinst.

 

Bron: Pleinplus

 

  • Deel deze pagina