Derdenverklaring helemaal niet meer nodig bij verzoek uitstel van betaling fiscus

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft besloten dat de Belastingdienst ondernemers die daarom vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling geeft van loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Dat besluit volgt op een motie van voormalig VVD’er Van Haga en Thierry Baudet van Forum voor Democratie waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd.

In de motie wordt geconstateerd dat bij een verzoek tot uitstel van betaling bij de Belastingdienst ‘een «coronaverklaring» van een accountant is vereist.’
Omdat dit ‘onnodig tijd, geld en energie kost’ wordt de regering verzocht ‘de bureaucratie rond uitstel van belastingen als gevolg van de coronacrisis tot een minimum te beperken.’
Alleen de PvdA en de SP stemden tegen het voorstel.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dan wordt er nog gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal de belastingdienst nog nadere informatie over verstrekken. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden.
Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Onduidelijkheid
Er was de laatste dagen onduidelijkheid ontstaan over de door de fiscus gevraagde verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst voor ondernemers die in problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. In die verklaring moest worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er zou ook uit moeten blijken dat de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat de onderneming levensvatbaar is. Veel accountants vroegen zich echter af of daarmee niet het onmogelijke wordt gevraagd in deze onzekere tijden.

Bron: acountancy van morgen/belastingdienst

  • Deel deze pagina