Versoepelde voorwaarden startersleningen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft opnieuw een besluit uitgebracht over startersleningen bij de aankoop van een eigen woning. Het besluit is opnieuw uitgebracht omdat de voorwaarden zijn versoepeld. De staatssecretaris keurt nu goed dat startersleningen die na 31 december 2012 door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden verstrekt, aan te merken zijn als bestaande eigenwoningschuld in de zin van artikel 10bis.1 Wet IB 2001.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • De starterslening van SVn is in 2013 bij de notaris gepasseerd of in 2014 voor zover de starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot verwerving van een eigen woning.
  • De voorwaarden van de starterslening wijken niet af van de voorwaarden die in 2012 door SVn voor de starterslening zijn gehanteerd.

Startersleningen voldoen niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarde voor een eigenwoningschuld dat er een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen. Dit besluit heelt dat. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Bron: Accountancy Nieuws

  • Deel deze pagina